Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 321
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Dexmedetomidine B. Braun 4 mikrog/ml, 8 mikrog/ml, infuusioneste, liuos SPC 2024-05-13 Uusi

PL

Resepti

Dexmedetomidine Baxter 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-01-26

PL

Resepti

Dexmedetomidine EQL Pharma 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-07-03

PL

Resepti

Dexmedetomidine EVER Valinject 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-12-07

PL

Resepti

Dexmedetomidine Kabi 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-08-24

PL

Resepti

Dexmedetomidine Kalceks 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti SPC 2022-02-10

PL

Resepti

Dexmedetomidine Mylan 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-02-24

PL

Itsehoito

Dexpanthenol ratiopharm 50 mg-g emulsiovoide SPC 2024-04-19

PL

Resepti

Di-Adreson F Aquosum 25 mg inketiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-02-22

PL

Resepti

Diabact UBT 50mg, tabletti, SPC 2023-02-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Diacomit - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Diafer 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-11-07

PL

Resepti

Diane Nova 2mg-35mikrog tabletti PL 2020-04-28.docx

PL

Resepti

Diane Nova 2mg-35mikrog tabletti SPC 2022-11-09

PL

Resepti

Diapam 2 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-02-04

PL

Resepti

Diapam 2 mg-ml oraalisuspensio SPC 2021-02-04

PL

Resepti

Diapam 5 mg-ml injektioneste SPC 2002-09-13

PL

Resepti

Dicalac kaliumvapaa SPC 2009-10-05

PL

Resepti

Dicloabak 1 mg-ml silmätipat, liuos PL 2021-04-22

PL

Resepti

Dicloabak 1 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-11-26

PL

Resepti

Diclocil 500 mg kapseli SPC 2008-06-24

PL

Resepti/itsehoito

Diclofenac ratiopharm 11.6 mg-g geeli SPC 2020-06-10

PL

Resepti/itsehoito

Diclofenac ratiopharm 23.2 mg-g geeli SPC 2020-06-10

PL

Resepti

Diclomex 50 mg enterotabletti PL 2019-10-07

PL

Resepti

Diclomex Rapid 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-28

PL

Itsehoito

Diclospray 40 mg - g sumute iholle, liuos SPC 2023-08-21

PL

Resepti

Dicuno 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-12-29

PL

Resepti

Dienogest Besins 2 mg tabletti SPC 2022-07-06

PL

Resepti

Dienogest Stragen 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-12

PL

Resepti

Dienorette 2 mg-0,03 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2022-11-07

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >