Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 279
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Dilzem 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-20

PL

Resepti

Dilzem 90 mg, 120 mg depottabletti SPC 2021-07-20

PL

Resepti

Dinit 1.25 mg-annos sumute suuonteloon, liuos SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Diotem 75 mg - 20 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2022-02-25

PL

Resepti

Diovan 3 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-02-17

PL

Resepti

Diovan 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-24.docx

PL

Resepti

Diovan 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-24.docx

PL

Resepti

Diovan 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-24.docx

PL

Resepti

Diovan 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-24.docx

PL

Resepti

Diovan Comp 80mg-12.5mg, 160mg-12.5mg, 160mg-25mg, 320mg-12.5mg, 320mg-25mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-31

PL

Resepti

Diovan Comp 80mg-12.5mg, 160mg-12.5mg, 160mg-25mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Diovan Comp 80mg-12.5mg, 160mg-12.5mg, 160mg-25mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Diovan Comp 80mg-12.5mg, 160mg-12.5mg, 160mg-25mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Dipentum 250 mg kapseli SPC 2019-03-15

PL

Resepti

Dipentum 250 mg kapseli, kova SPC 2022-08-23

PL

Resepti

Dipeptiven 200 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2021-08-30

PL

Resepti

Diprosalic 0,5 mg-g - 20 mg-g voide SPC 2021-04-26

PL

Resepti

Diprosalic 0,5 mg-g _ 20 mg-g liuos iholle SPC 2021-04-26

PL

Resepti

Disflatyl 40 mg-ml tipat emulsio SPC 2020-09-16.docx

PL

Itsehoito

Disflatyl 40 mg-ml tipat SPC 2017-06-12

PL

Itsehoito

Disperin 100 mg tabletti SPC 2021-06-14

PL

Itsehoito

Disperin 500 mg tabletti SPC 2021-08-18

PL

Resepti

diTeBooster injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2022-05-07 Uusi

PL

Resepti

diTeBooster injektioneste, suspensio, esitäytetyissä ruiskuissa PL 2020-08-27

PL

Resepti

diTekiBooster injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2022-02-09

PL

Resepti

Ditekipol injektioneste, suspensio SPC 2022-09-01 Uusi

PL

Resepti

Ditrim duplo 16 mg-ml - 50 mg-ml oraalisuspensio SPC 2021-07-12

PL

Resepti

Ditrim duplo 160 mg - 500 mg tabletti SPC 2021-07-12

PL

Resepti

Ditustat 6 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-06-27

PL

Resepti

Diuramin 5 mg-50 mg tabletti SPC 2022-04-28

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >