Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dacogen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dafiro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dafiro HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dailiport 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 5 mg depotkapseli, kova SPC 2023-11-20 Uusi

PL

Resepti

Daisynelle 150 mikrog -20 mikrog ja 150 mikrog-30 mikrog tabletti SPC 2022-10-12

PL

Resepti

Daivobet 50-500 mikrog-g geeli SPC 2021-12-27

PL

Resepti

Daivobet 50-500 mikrog-g voide SPC 2021-12-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Daklinza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Daktacort emulsiovoide SPC 2024-01-10

PL

Itsehoito

Daktarin 2 prosenttia puuteri SPC 2022-10-03

PL

Itsehoito

Daktarin 2 prosenttinen emulsiovoide SPC 2024-01-10

PL

Resepti

Dalacin 10 mg-ml emulsio iholle SPC 2021-08-25

PL

Resepti

Dalacin 100mg emätinpuikko SPC 2021-07-01

PL

Resepti

DALACIN 15 mg-ml rakeet oraaliliuosta varten SPC 2021-12-22

PL

Resepti

Dalacin 150 mg, 300 mg kapseli SPC 2021-10-20

PL

Resepti

Dalacin 2 prosenttinen emätinemulsiovoide, SPC 2021-06-29

PL

Resepti

Dapagliflozin Krka 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dapagliflozin Viatris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Daptomycin Accord Healthcare 350 mg, 500 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2023-11-09

PL

Resepti

Daptomycin Accordpharma 350 mg, 500 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-11-21

PL

Resepti

Daptomycin BE Pharma 350 mg, 500 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-11-18

PL

Resepti

Daptomycin hameln 350 mg, 500 mg injektio- infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2023-08-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Daptomycin Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Daptomycin Norameda 350 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2022-06-06

PL

Resepti

Daptomycin Norameda 500 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2022-06-06

PL

Resepti

Daptomycin Reddy 350 mg, 500 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2023-05-24

PL

Resepti

Darunavir Accord 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-21

PL

Resepti

Darunavir Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Darunavir Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Darunavir Krka d.d. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >