Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 297
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Daptomycin Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Daptomycin Norameda 350 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2022-06-06

PL

Resepti

Daptomycin Norameda 500 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2022-06-06

PL

Resepti

Daptomycin Reddy 350 mg, 500 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2023-05-24

PL

Resepti

Darunavir Accord 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-21

PL

Resepti

Darunavir Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Darunavir Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Darunavir Krka d.d. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Darunavir Medical Valley 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-26

PL

Resepti

Darunavir Medical Valley 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Darunavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Darunavir Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-12

PL

Resepti

Darunavir Sandoz 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-12

PL

Resepti

Darunavir Stada 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-25

PL

Resepti

Darunavir Stada 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Darzalex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dasatinib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dasatinib Accordpharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dasatinib Avansor 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-09

PL

Resepti

Dasatinib Krka 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-12 Uusi

PL

Resepti

Dasatinib Mylan 20 mg, 50 mg, 70 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-12 Uusi

PL

Resepti

Dasatinib Sandoz 20 mg, 50 mg, 70 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-16

PL

Resepti

Dasatinib Stada tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100mg,140 mg SPC 2022-09-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dasselta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
DaTSCAN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Daurismo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Daxas - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Daylette 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 203-01-30

PL

Resepti

Deca-Durabolin 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-02-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dectova - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >