Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 318
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

D-Calsor 500 mg-10 mikrog (400 IU), 500 mg-20 mikrog(800IU) tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dabigatran etexilate Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Glenmark 110 mg kapseli, kova SPC 2024-02-26

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Glenmark 150 mg kapseli, kova SPC 2024-02-26

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Glenmark 75 mg kapseli, kova SPC 2024-02-26

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Krka 110 mg kapseli, kova SPC 2023-10-20.docx

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Krka 150 mg kapseli, kova SPC 2023-10-20.docx

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Krka 75 mg kapseli, kova SPC 2023-10-20.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dabigatran etexilate Leon Farma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Orion 110 mg kapseli, kova SPC 2023-11-13.docx

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Orion 150 mg kapseli, kova SPC 2023-11-13.docx

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Orion 75 mg kapseli, kova SPC 2023-11-13.docx

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Sandoz 110 mg kapseli, kova SPC 2023-08-31

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Sandoz 150 mg kapseli, kova SPC 2023-08-31

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Sandoz 75 mg kapseli, kova SPC 2023-08-11

PL

Resepti

Dabigatran etexilate STADA 110 mg kapseli, kova SPC 2023-11-09

PL

Resepti

Dabigatran etexilate STADA 150 mg kapseli, kova SPC 2023-11-09

PL

Resepti

Dabigatran etexilate STADA 75 mg kapseli, kova SPC 2023-11-09

PL

Resepti

Dabigatran etexilate STADA Nordic 110 mg kapseli, kova SPC 2024-01-16

PL

Resepti

Dabigatran etexilate STADA Nordic 150 mg kapseli, kova SPC 2024-01-16

PL

Resepti

Dabigatran etexilate STADA Nordic 75 mg kapseli, kova SPC 2024-01-16

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Viatris 110 mg kapseli, kova SPC 2024-01-30

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Viatris 150 mg kapseli, kova SPC 2024-01-30

PL

Resepti

Dabigatran etexilate Viatris 75 mg kapseli, kova SPC 2024-01-30

PL

Resepti

Dacarbazine Lipomed 200 mg injektio-infuusiokuiva-aine-liuosta varten SPC 2022-08-15

PL

Resepti

Dacarbazine Lipomed 500 mg, 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-08-15

PL

Resepti

Dacarbazine medac 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1000 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2023-08-31

PL

Resepti

Dacarbazine medac 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1000 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2023-08-31

PL

Resepti

Dacepton 10 mg-ml injektioneste SPC 2023-09-29

PL

Resepti

Dacepton 5 mg-ml infuusioneste SPC 2023-09-29

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >