Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 321
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Deslox 2,5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2022-06-08

PL

Resepti/itsehoito

Deslox 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-06

PL

Resepti

Desmopressin Orion 60 mikrog, 120 mikrog, 240 mikrog resoribletti SPC 2024-05-02 Uusi

PL

Resepti

Desmopressin ratiopharm 60 mikrog, 120 mikrog, 240 mikrog resoribletti SPC 2023-08-10

PL

Resepti

Desmopressin Sandoz 60 mikrog, 120 mikrog ja 240 mikrog resoribletti SPC 2023-06-22

PL

Resepti

Desmopressin Stada 60 mikrog. 120 mikrog. 240 mikrog resoribletti SPC 2023-07-18

PL

Resepti

Desmopressin Zentiva 60 mikrog, 120 mikrog, 240 mikrog resoribletti SPC 2023-07-03

PL

Resepti

Desogestrel Ratiopharm 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-06

PL

Resepti

Desogestrel Sandoz tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-11

PL

Resepti

Desogestrel Stada 75 mikrog tabletti SPC 2021-11-22

PL

Itsehoito

Destamin 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-27

PL

Itsehoito

Destamin 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-11

PL

Resepti

Detrusitol 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-15

PL

Resepti

Detrusitol SR 2 mg, 4 mg depotkapseli, kova SPC 2022-06-09

PL

Resepti

Dexacur 4 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-03-22

PL

Resepti

Dexalcex 4 mgml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2023-01-16

PL

Resepti

Dexametason Abcur 1 mg , 4 mg tabletti valmisteyhteenveto 2021-10-19

PL

Resepti

Dexamethason phosphate Kabi 4 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-06-13

PL

Resepti

Dexamethasone Orifarm 4 mg tabletti SPC 2023-01-04

PL

Resepti

Dexamethasone phosphate hameln 4 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-11-02

PL

Resepti

Dexavit 4 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-10-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dexdor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dexfarm 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2024-04-19

PL

Resepti

Dexketoprofen Krka 50 mg- 2 ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-09-22

PL

Resepti

Dexliq 4 mg-ml oraaliliuos SPC 2024-02-02.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dexmedetomidine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dexmedetomidine Altan 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-08-31

PL

Resepti

Dexmedetomidine Altan Pharma 4 mikrog-ml infuusioneste SPC 2023-08-31

PL

Resepti

Dexmedetomidine B. Braun 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-03-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >