Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 251
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Olmetec 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Olmetec Plus 20 mg-12,5 mg, 20 mg-25 mg tabletti SPC 2020-06-02.doc

PL

Resepti

Olmetec Plus 40 mg-12.5 mg, 40 mg-25 mg tabletti SPC 2020-06-02.doc

PL

Resepti/itsehoito

Olopeg konsentraatti oraaliliuosta varten SPC 2020-08-10

PL

Resepti

Oltar 1 mg, 2 mg, 3 mg tabletti SPC 2021-04-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olumiant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Omeprazol Bluefish 10, 20 mg enterotabletti SPC 2017-06-12

PL

Resepti

Omeprazol Orion 20, 40 mg enterokapseli SPC 2019-05-03

PL

Resepti

Omeprazol ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2021-02-23

PL

Resepti/itsehoito

Omeprazol ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2021-02-23

PL

Resepti/itsehoito

Omeprazol SanoSwiss 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2020-05-27

PL

Resepti

Omestad 10, 20, 40 mg enterokapseli SPC 2020-09-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omidria - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omidria - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Omnic 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova, SPC 2021-01-21

PL

Resepti

Omnic Ocas 0.4 mg depottabletti SPC 2013-12-12

PL

Resepti

Omnic Ocas 0.4 mg depottabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2021-02-23

PL

Resepti

Omnipaque 140, 180, 240, 300, 350 mgI-ml injektioneste, liuos SPC 2019-04-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omnitrope - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onbrez Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oncaspar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oncaspar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oncotice jauhe rakonsisäisesti tiputettavaa liuosta varten SPC 2019-11-14

PL

Resepti

Oncovin 1 mg-ml injektioneste SPC 2020-04-21

PL

Resepti

Ondansetron Accord 2 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2019-12-19

PL

Resepti

Ondansetron B. Braun 0,08 mg-ml, 0,16 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-03-24

PL

Resepti

Ondansetron B. Braun 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-07-03.doc

PL

Resepti

Ondansetron Bluefish 4 mg suussa hajoava tabletti SPC 2020-12-03

PL

Resepti

Ondansetron Bluefish 4, 8 mg tabletti SPC 2019-09-12

PL

Resepti

Ondansetron Bluefish 8 mg suussa hajoava tabletti SPC 2020-12-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >