Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 258
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Orivast 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orkambi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orladeyo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Orlistat Sandoz 60 mg kapseli, kova SPC 2021-05-17

PL

Resepti

Orlistat Stada 120 mg kapseli SPC 2019-11-20

PL

Resepti

Orlistat STADA 120 mg kapseli, kova Rx PL 2020-12-10.docx

PL

Itsehoito

Orlistat Stada 60 mg kapseli SPC 2019-11-20

PL

Resepti

Orloc 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-27

PL

Resepti

Orloc Comp 5 mg-12.5 mg, 10 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-28

PL

Resepti

Ormox 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-07-15

PL

Resepti

Ornibel 0,120 mg_0,015 mg depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2019-10-22

PL

Resepti

Orodrops 12 mg-ml korvatipat, liuos SPC 2020-11-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orphacol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Orstanorm 2.5 mg tabletti SPC 2011-12-16

PL

Resepti

Orudis 100 mg kapseli, kova SPC 2021-02-08

PL

Resepti/itsehoito

Orudis 2.5 prosenttinen geeli SPC 2020-04-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oslif Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Osmosal jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-09-01 Uusi

PL

Resepti

Osteocis valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkevalmistetta varten SPC 2014-01-30

PL

Resepti

Otazem 250 mikrog-ml korvatipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2019-05-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Otezla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Otiborin Forte korvatipat SPC 2010-05-12

PL

Resepti

Otiborin korvatipat SPC 2010-05-12

PL

Itsehoito

Otrivin 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-09-07 Uusi

PL

Itsehoito

Otrivin Comp 0.5 mg-ml + 0.6 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-07-13

PL

Itsehoito

Otrivin Menthol säilytysaineeton 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-06-03 Uusi

PL

Itsehoito

Otrivin säilytysaineeton 0,5 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-06-03 Uusi

PL

Itsehoito

Otrivin säilytysaineeton 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-06-03 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ovaleap - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ovestin 0,5 mg emätinpuikko SPC 2020-09-23

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >