Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 247
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Oxcarbazepin Mylan 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-01

PL

Resepti

Oxcarbazepin Orion 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-03-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oxervate - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oxiklorin 100 mg 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-29

PL

Resepti

Oxis Turbuhaler 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2023-04-14

PL

Resepti

Oxis Turbuhaler 6 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2023-04-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oxlumo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oxybutynin Macure 5 mg tabletti SPC 2023-10-20

PL

Resepti

Oxybutynin Unimedic 0,5 mg-ml liuos virtsarakkoon SPC 2021-02-03.docx

PL

Resepti

Oxybutynin Viatris 5 mg tabletti SPC 2023-11-08

PL

Resepti

Oxycodone Abboxia 1 mg-ml, 10 mg-ml injektio- infuusioneste, liuos SPC 2024-02-19

PL

Resepti

Oxycodone Klaceks 10 mg-ml, 50 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2024-05-20

PL

Resepti

Oxycodone Orifarm 1 mg-ml, 10 mg-ml oraaliliuos SPC 2023-02-13

PL

Resepti

Oxycodone Orion 10 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2020-08-24.doc

PL

Resepti

Oxycodone Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg kapseli SPC 2024-01-10

PL

Resepti

Oxycodone Vitabalans 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-25

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Krka 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2023-08-28

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone ratiopharm 5 mg-2,5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 30 mg-15 mg depottabletti SPC 2022-10-06

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Stada 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2023-03-31

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone STADA 60 mg-30 mg, 80 mg-40 mg depottabletti SPC 2023-11-01.docx

PL

Resepti

Oxycontin Depot 5 mg, 10 mg, 20 mg 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2024-01-23

PL

Resepti

Oxycontin Depot 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2024-01-23

PL

Resepti

Oxycorion Depot 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg depottabletti SPC 2023-03-30

PL

Resepti

Oxynorm 1 mg-ml,10 mg-ml oraalilios SPC 2024-01-23

PL

Resepti

Oxynorm 10 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2024-01-23

PL

Resepti

Oxynorm 5 mg, 10 mg, 20 mg kapseli, kova SPC 2024-01-23

PL

Resepti

Oxyratio 5 mg, 10 mg, 20 mg kapseli, kova SPC 2024-01-18

PL

Resepti

Oxyratio Depot 10 mg depottabletti SPC 2024-06-06 Uusi

PL

Resepti

Oxyratio Depot 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2024-06-06 Uusi

PL

Resepti

Oxyratio Depot 5 mg depottabletti SPC 2024-06-06 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >