Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 258
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Olanzapin Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-09

PL

Resepti

Olanzapin ratiopharm 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-07-08

PL

Resepti

Olanzapin Ratiopharm 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-15

PL

Resepti

Olanzapin Sandoz 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-29

PL

Resepti

Olanzapine Accord 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Apotex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Glenmark - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Glenmark Europe - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olazax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olazax Disperzi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oleo D3 14 400 IU-ml tipat, liuos SPC 2021-07-12

PL

Resepti

Olimel N12 infuusioneste, emulsio SPC 2020-04-29.docx

PL

Resepti

Olimel N12E infuusioneste, emulsio SPC 2020-03-24.docx

PL

Resepti

Olimel N5E infuusioneste, emulsio SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Olimel N7 infuusioneste, emulsio SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Olimel N7E infuusioneste, emulsio SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Olimel N9 infuusioneste, emulsio SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Olimel N9E infuusioneste, emulsio SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Olimel Perifer N4E infuusioneste, emulsio SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Olmesartan Medoxomil Accord 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-25

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil Krka 10 mg, 20 mg, 40 mg, kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-06-08.docx

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil Sandoz 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletti SPC 2017-07-26

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil Stada 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-08-10

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-Amlodipine Accord 20 mg-5 mg, 40 mg-5 mg, 40 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-05

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-Amlodipine Krka 20 mg-5 mg, 40 mg-5 mg, 40 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-12

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-hydrochlorothiazide Accord 20 mg-12.5 mg, 20 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-hydrochlorothiazide Accord 40 mg-12.5 mg, 40 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Olmesartan Medoxomil-Hydrochlorothiazide Krka 20 mg-12.5 mg, 20 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >