Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 251
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Oramet-hexal 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-14.doc

PL

Resepti

Oramorph 2 mg-ml oraaliliuos kerta-annosampullissa SPC 2021-02-03

PL

Resepti

Oramorph 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-02-03

PL

Resepti

Oramorph 20 mg-ml oraaliliuos kerta-annosampulissa SPC 2021-02-03

PL

Resepti

Oramorph 20 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-02-03

PL

Resepti

Oramorph 6 mg-ml oraaliliuos kerta-annosampullissa 2021-02-03

PL

Resepti

Oraqix geeli ientaskuun SPC 2017-02-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orbactiv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Orbeos 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-15 Uusi

PL

Resepti

Orbeos 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg purutabletti SPC 2020-12-15 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orencia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orfadin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Orfiril 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-06-30

PL

Resepti

Orfiril long 150 mg, 300 mg depotkapseli, kova SPC 2020-10-05

PL

Resepti

Orfiril long 500 mg depotrakeet SPC 2020-06-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orgalutran - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Orgametril 5 mg tabletti SPC 2020-06-01

PL

Resepti

Orgaran 1250 U anti-Xa U-ml injektioneste, liuos SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Oribamide 500 mg, kapseli SPC 2019-04-15.docx

PL

Resepti

Oricyclin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-30

PL

Resepti

Oricyclin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-30.doc

PL

Resepti

Oridip 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-01

PL

Resepti/itsehoito

Oriptan 50 mg,100 mg tabletti SPC 2020-08-19.doc

PL

Resepti

Orisantin 200 mg - 25 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2020-07-22

PL

Resepti

Orisild 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orkambi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Orlistat Sandoz 60 mg kapseli SPC 2019-08-20

PL

Resepti

Orlistat Stada 120 mg kapseli SPC 2019-11-20

PL

Resepti

Orlistat STADA 120 mg kapseli, kova Rx PL 2020-12-10.docx

PL

Itsehoito

Orlistat Stada 60 mg kapseli SPC 2019-11-20

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >