Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 247
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ontozry - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ontruzant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onureg - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Onytec 80 mg-g lääkekynsilakka SPC 2022-07-13

PL

Resepti

Opamox 15 mg, 30 mg, 50 mg tabletti SPC 2021-05-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Opatanol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Opdivo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Opdualag - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Opfolda - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ophtesic 20 mg-g silmägeeli, kerta-annospakkaus SPC 2024-01-15

PL

Resepti

Ophthajod 50 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2022-04-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oprymea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Opsumit - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Optinate Septimum 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-15

PL

Resepti

Optipar 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-01

PL

Resepti

Optiray 300 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2023-04-19

PL

Resepti

Optiray 300 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos, moniannospakkaus, SPC 2023-02-28

PL

Resepti

Optiray 320 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2023-02-28

PL

Resepti

Optiray 320 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos, moniannospakkaus, SPC 2023-05-29

PL

Resepti

Optiray 350 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2023-04-19

PL

Resepti

Optiray 350 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos, moniannospakkaus, SPC 2023-04-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Optison - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Optruma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oracea 40 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2021-04-27

PL

Resepti

Oradexon 5 mgml injektioneste, liuos SPC 2022-08-29

PL

Resepti

Oramet 500 mg, 850 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-26

PL

Resepti

Oramet-hexal 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-29 Uusi

PL

Resepti

Oramorph 2 mg-ml oraaliliuos kerta-annosampullissa SPC 2023-12-07

PL

Resepti

Oramorph 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2023-12-07

PL

Resepti

Oramorph 20 mg-ml oraaliliuos kerta-annosampulissa SPC 2023-12-07

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >