Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 258 kokonaismäärästä 258
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Stada 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti PL 2018-06-07

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Stada 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2021-02-03.docx

PL

Resepti

Oxycontin Depot 5 mg, 10 mg, 20 mg 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2020-09-04

PL

Resepti

Oxycontin Depot 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2020-09-04

PL

Resepti

Oxycorion Depot (ent. Oxycodone Orion) 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg depottabletti SPC 2021-02-17

PL

Resepti

Oxynorm 10 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2020-09-04

PL

Resepti

Oxynorm 5 mg, 10mg, 20 mg kapseli SPC 2020-09-04

PL

Resepti

Oxynorm oraalilios SPC 2020-12-04

PL

Resepti

Oxyratio 5 mg, 10 mg, 20 mg kapseli SPC 2021-04-23

PL

Resepti

Oxyratio Depot 10 mg depottabletti SPC 2020-06-10

PL

Resepti

Oxyratio Depot 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2020-06-10.doc

PL

Resepti

Oxyratio Depot 5 mg depottabletti SPC 2020-06-10.doc

PL

Resepti

Oxytocin Orifarm 5 IU, 10 IU injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-08-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oyavas - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ozalin 2 mg-ml oraaliliuos, kerta-annospakkaus SPC 2021-03-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ozempic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ozempic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ozurdex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9