Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 217
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Venlafaxin Teva 37,5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova PL 2023-05-02

SPC

Resepti

Venofer 20 mg Fe -ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-12-13

SPC

Resepti

Venorion 37.5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova PL 2023-05-08

SPC

Resepti

Venotrix 20 mg/ml injektioneste, liuos/infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-12-19 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ventavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ventilastin Novolizer 100 mikrog-annos inhalaatiojauhe PL 2022-11-18

SPC

Resepti

Ventizolve 1,26 mg nenäsumute, liuos, kerta-annospakkaus, PL 2020-03-24.doc

SPC

Resepti

Ventoline 1 mg-ml, 2 mg-ml sumutinliuos PL 2023-12-07

SPC

Resepti

Ventoline 5 mg-ml sumutinliuos, PL 2023-11-30

SPC

Resepti

Ventoline Diskus 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe, annosteltu PL 2023-11-29

SPC

Resepti

Ventoline Evohaler 0.1 mg-annos inhalaatiosumute, suspensio PL 2023-11-30

SPC

Resepti

Ventoline oraaliliuos 0,4 mg-ml oraaliliuos PL 2023-05-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veoza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Vepesid 50 mg kapseli, pehmeä PL 2023-11-27

SPC

Resepti

Veramacor 2,5 mg-ml injektio-, infuusioneste, liuos PL 2023-02-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veraseal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Verdye 5 mg-ml injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2023-04-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Verkazia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Veropol injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2023-02-28

SPC

Resepti

Verorab injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten PL 2023-08-07

SPC

Resepti

Verpamil 80 mg, 120 mg (PER) tabletti, kalvopäällysteinen, 200 mg depottabletti PL 2023-11-13 Uusi

SPC

Resepti

Verpamil 80 mg, 120 mg (PER) tabletti, kalvopäällysteinen, 200 mg depottabletti PL 2023-11-13 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Verquvo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Verzenios - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Vesanoid 10 mg kapseli, pehmeä PL 2023-12-15 Uusi

SPC

Resepti

Vesicare 1 mg-ml oraalisuspensio PL 2023-09-19

SPC

Resepti

Vesicare 5 mg ja 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen, PL 2021-08-01

SPC

Resepti

Vesix 40 mg tabletti PL 2023-06-08

SPC

Resepti

Vesix Special 500 mg tabletti PL 2023-06-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veyvondi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >