Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 151 - 180 kokonaismäärästä 217
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimpat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Vinorelbin Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-03-17

SPC

Resepti

Vinorelbine Accord 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-06-09

SPC

Resepti

Vinorelbine Accord 20 mg, 30 mg, 80 mg kapseli, pehmeä PL 2023-07-06

SPC

Resepti

Vinorelbine medac 20 mg, 30 mg, 80 mg kapseli, pehmeä PL 2023-06-19

SPC

Resepti

Vinorelbine Orifarm 20 mg, 30 mg, 80 mg pehmeät kapselit PL 2023-03-27 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vipdomet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vipidia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Virafosc 24 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2023-02-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viramune - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viread - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Virono 50 mg bukkaalitabletti, kiinnittyvä PL 2024-01-16

SPC

Resepti

Visanne 2 mg tabletti PL 2021-01-12

SPC

Itsehoito

Viscotears 2 mg-g silmägeeli kerta-annospakkaus PL 2017-03-13

SPC

Itsehoito

Viscotears 2 mg-g silmägeeli PL 2017-03-13

SPC

Resepti

Vistabel 4 Allergan-yksikköä - 0,1 ml, injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2022-10-27

SPC

Itsehoito

Vistaprep jauhe oraaliliuosta varten PL 2024-01-31 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Visudyne - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

VITA-B6 200 mg tabletti PL 2021-07-16

SPC

Resepti

Vitalipid Adult infuusiokonsentraatti PL 2020-04-14

SPC

Resepti

Vitalipid Infant infuusiokonsentraatti PL 2020-04-14

SPC

Resepti

Vitaros 2 mg-g (PER), 3 mg-g emulsiovoide PL 2023-05-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vitrakvi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Vivotif enterokapseli, kova PL 2023-06-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vizamyl - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vizarsin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vizimpro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Vobanzl 200 mg, infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2022-06-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vocabria - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Vodask 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2023-06-08

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >