Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 206
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Viant infuusiokuiva-aine, liuosta varten PIL 2019-11-07.doc

SPC

Itsehoito

Vicks 0.5 mg-ml nenäsumute, liuos PL 2022-03-28 Uusi

SPC

Itsehoito

Vicks Sinex 0,5 mg-ml nenäsumute, liuos PL 2021-12-16

SPC

Resepti

Vicks Vaporub voide, PL, 2021-05-12.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Victoza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vidaza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viekirax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Vigamox 5 mg-ml silmätipat, liuos PL 2021-11-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vihuma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Vildaglibtin Accord 50 mg tabletti PL 2020-06-26

SPC

Resepti

Vildagliptin Krka 50 mg tabletti PL 2022-06-01

SPC

Resepti

Vildagliptin ratiopharm 50 mg tabletti PL 2022-01-07

SPC

Resepti

Vildagliptin STADA 50 mg tabletti PL 2021-05-26

SPC

Resepti

Vildagliptin-Metformin Krka 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-01-28

SPC

Resepti

Vildagliptin-Metformin ratiopharm 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-01-19

SPC

Resepti

Vildagliptin-Metformin STADA 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-08-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vildagliptin/Metformin hydrochloride Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimizim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimizim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Vimovo 500 mg - 20 mg säädellysti vapauttava tabletti PL 2022-04-20

Resepti

Vimovo 500 mg-20 mg säädellysti vapauttava tabletti PL 2021-07-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimpat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Vinorelbin Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-09-24

SPC

Resepti

Vinorelbine Accord 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2020-06-29

SPC

Resepti

Vinorelbine Orifarm 20 mg, 30 mg, 80 mg pehmeät kapselit PL 2019-05-07

SPC

Resepti

Vinorelbine PharmSol 20 mg, 30 mg, 80 mg kapseli, pehmeä PL 2022-03-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vipdomet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vipidia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viramune - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viread - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >