Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 206
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Varivax injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten esitäytetty ruisku PL 2021-11-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vaxchora - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vaxelis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

VaxigripTetra injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2022-06-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vaxneuvance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vaxzevria - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vazkepa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti/itsehoito

Vectavir 1 prosenttinen emulsiovoide PL (OTC) 2021-02-25

SPC

Resepti

Vectavir 1 prosenttinen emulsiovoide PL (Rx) 2021-02-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vectibix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vedrop - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veklury - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Velbe 10 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2020-11-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Velcade - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Velmetia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Velphoro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veltassa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vemlidy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Venclyxto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Vendiol 60 microg -15 microg tabletti, kavopäällysteinen PL 2021-10-13

SPC

Resepti

Venlafaxin Krka 37,5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova PL 2021-09-15

SPC

Resepti

Venlafaxin Orion 225 mg depotkapseli kova PL 2021-06-01

SPC

Resepti

Venlafaxin Orion 37.5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova PL 2021-06-01

SPC

Resepti

Venlafaxin ratiopharm 37.5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova PL 2021-04-27

SPC

Resepti

Venlafaxin Teva 37,5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova PL 2022-05-06

SPC

Resepti

Venofer 20 mg Fe -ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-12-13

SPC

Resepti

Venorion 37.5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova PL 2020-10-28

SPC

Resepti

Venotrix 20 mg-ml injektioneste, infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-15-10.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ventavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ventilastin Novolizer 100 mikrog-annos inhalaatiojauhe PL 2022-01-27

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >