Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 223
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Neoproct rektaalivoide, creme, Neoproct peräpuikko, Neoproct yhdistelmäpakkaus peräpuikko ja rektaalivoide, creme PL 2023-04-21

SPC

Resepti

Neoproct rektaalivoide, creme, Neoproct peräpuikko, Neoproct yhdistelmäpakkaus peräpuikko ja rektaalivoide, creme PL 2023-04-21

SPC

Resepti

Neoproct rektaalivoide, creme, Neoproct peräpuikko, Neoproct yhdistelmäpakkaus peräpuikko ja rektaalivoide, creme PL 2023-04-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NeoRecormon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Neotigason 10 mg, 25 mg kapseli, kova PL 2023-12-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neparvis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nepexto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nerlynx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neulasta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Neupogen 0,3 mg_ml injektioneste PL 2024-03-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neupro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neuraceq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Neuramin 50 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-02-02

SPC

Itsehoito

Neurobion Forte tabletti PL 2020-03-31

SPC

Itsehoito

NeuroMax forte tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-01-04

SPC

Resepti

Neurontin 300 mg, 400 mg kapseli, kova PL 2023-07-24

SPC

Resepti

Neurontin 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-07-24

SPC

Resepti

Neurotol slow 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti PL 2022-01-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nevanac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Nevirapine Viatris 400 mg depottabletti PL 2023-10-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nexavar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Nexium 10 mg enterorakeet oraalisuspensiota varten, annospussi PL 2023-11-20

SPC

Resepti

Nexium 20 mg, 40 mg enterotabletti PL 2023-03-15

SPC

Resepti

Nexium 40 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2023-07-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nexium Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NexoBrid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Nexodal 0,4 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2021-12-20

SPC

Resepti

Nexplanon 68 mg implantaatti, ihon alle PL 2024-03-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NEXPOVIO - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nexviadyme - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >