Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 151 - 180 kokonaismäärästä 224
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Nocdurna 25 mikrog ja 50 mikrog tabletti, kylmäkuivattu PL 2021-05-05

SPC

Resepti

Nocedan 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-08-10

SPC

Resepti

Nomigrin 85 mg-500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-01-09

SPC

Resepti

Nootropil 1200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-05-29

SPC

Resepti

Noradrenalin Abcur 1 mg-ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2019-10-25

SPC

Resepti

Noradrenalin Aguettant 0.08 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2022-10-07

SPC

Resepti

Noradrenalin Fresenius Kabi 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-05-04

SPC

Resepti

Noradrenalin hameln 0.2 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2022-01-19

SPC

Resepti

Noradrenalin Kalceks 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2022-02-24

SPC

Resepti

Noradrenalin Pfizer 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2022-08-19

SPC

Resepti

Noradrenaline Sintetica 0.1 mg-ml, 0.2 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2022-06-21

SPC

Resepti

Noradrenaline Sintetica 1 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten PL 2022-06-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nordimet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nordimet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Norditropin FlexPro 10 mg-1,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä PL 2022-02-25

SPC

Resepti

Norditropin FlexPro 15 mg-1,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä PL 2022-02-25

SPC

Resepti

Norditropin FlexPro 5 mg-1,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä PL 2022-02-25

SPC

Resepti

Norditropin NordiFlex 10mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä PL 2022-02-25

SPC

Resepti

Norditropin NordiFlex 15mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä PL 2022-02-25

SPC

Resepti

Norditropin NordiFlex 5mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä PL 2022-02-25

SPC

Resepti

Norflex 100mg depottabletti PL 2023-07-28

SPC

Resepti

Norflex 30 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-07-28

SPC

Resepti

Norgesic 35 mg - 450 mg tabletti PL 2024-03-05 Uusi

SPC

Resepti

Noritren 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-04-18 Uusi

SPC

Resepti/itsehoito

Norlevo 1,5 mg tabletti PL 2019-02-08

SPC

Resepti

Norlevo 1,5 mg tabletti PL 2023-01-01.docx

SPC

Resepti

Normofundin 50 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2024-02-29 Uusi

SPC

Resepti

Normosang 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuos PL 2019-04-01

SPC

Resepti

Norspan 5 microg-tunti, 10 mikrog-tunti, 15 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti, 25 mikrog-tunti, 30 mikrog-tunti, 40 mikrog-tunti PL 2022-03-11

SPC

Resepti

Norspan 5 microg-tunti, 10 mikrog-tunti, 15 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti, 25 mikrog-tunti, 30 mikrog-tunti, 40 mikrog-tunti PL 2022-03-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >