Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 181 - 210 kokonaismäärästä 223
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Norvir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Novastan 100 mg - ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-05-15

SPC

Resepti

Novavita 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen RX PL 2021-10-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NovoEight - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Novofem kalvopäällysteinen tabletti PL 2023-03-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NovoMix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NovoNorm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Novopulmon Novolizer 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe PL 2022-09-30

SPC

Resepti

Novopulmon Novolizer 400 mikrog-annos inhalaatiojauhe PL 2022-09-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NovoRapid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NovoSeven - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NovoThirteen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Noxafil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Nozinan 5, 50, 100 mg tabletti PL 2009-09-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nplate - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nubeqa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nucala - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nuceiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NULIBRY - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nulojix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Numeta G13E infuusioneste, emulsio PL 2023-09-06

SPC

Resepti

Numeta G16E infuusioneste, emulsio PL 2023-09-06

SPC

Resepti

Numeta G19E infuusioneste, emulsio PL 2023-09-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nustendi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Nutriflex Lipid 32-64-40 perifer infuusioneste, emulsio PL 2023-12-01

SPC

Resepti

Nutriflex Lipid 38-120-40 infuusioneste, emulsio PL 2023-12-01

SPC

Resepti

Nutriflex Lipid 56-144-40 infuusioneste, emulsio PL 2023-12-01

SPC

Resepti

Nutriflex Omega 32-64-40 perifer infuusioneste, emulsio PL 2024-03-19

SPC

Resepti

Nutriflex Omega 38-120-40 infuusioneste, emulsio PL 2024-01-19

SPC

Resepti

Nutriflex Omega 56-144-40 infuusioneste, emulsio PL 2024-01-19

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >