Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 60 kokonaismäärästä 223
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Natriumbicarbonate Braun 75 mg-ml infuusioneste PL 2014-01-07

SPC

Resepti

Natriumfluoridi Morningside 5 mg-g hammastahna PL 2023-09-06

SPC

Resepti

Natriumklorid Abboxia 500 mg tabletti PL 2022-11-22

SPC

Resepti

Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-20

SPC

Itsehoito

Natriumklorid B. Braun 9 mg-ml infuusioneste, liuos muovipakkaus (Ecobag) PL 2023-12-15

SPC

Itsehoito

Natriumklorid B. Braun 9 mg-ml infuusioneste, liuos, lasipullo ja muovipakkaus (Ecoflac Plus) PL 2023-12-15

SPC

Itsehoito

Natriumklorid Baxter 9 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2018-12-03

SPC

Resepti

Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2023-05-19

SPC

Resepti

Natriumklorid Braun 234 mg-ml infuusiokonsentraatti PIL 2014-07-04

SPC

Resepti

Natriumklorid Braun 3 mg-ml cum glucos 50 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2006-09-29

SPC

Resepti/itsehoito

Natriumklorid Braun 4,5mg/ml infuusioneste PL 2006-09-29

SPC

Resepti

Natriumklorid Braun 9 mg-ml cum glucos 50 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2013-11-21

SPC

Resepti

Natriumklorid Braun 9 mg-ml injektioneste PL 2019-03-05

SPC

Resepti

Natriumklorid Braun cum Glucos 4,5 mg-ml + 25 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2024-02-29

SPC

Resepti

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2024-02-20

SPC

Itsehoito

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg-ml injektioneste, liuos PL 2024-02-20

SPC

Resepti

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 4.5 mg-ml plus 25 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2023-06-05

SPC

Resepti

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 9 mg-ml plus 50 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2023-06-05

SPC

Resepti

Natriumoksibaatti Kalceks 500 mg-ml oraaliliuos PL 2024-02-20

SPC

Resepti

Natriumoxibat Reig Jofre 500 mg-ml oraaliliuos PL 2022-07-19

SPC

Resepti

Navelbine 20 mg, 30 mg, 80 mg kapseli, pehmeä PIL 2024-01-10

SPC

Resepti

Nebido 1000 mg-4 ml injektioneste, liuos PL 2022-11-02

SPC

Resepti

Nebivolol Accord 5 mg tabletti PL 2023-11-09

SPC

Resepti

Nebivolol Orion 5 mg tabletti PIL 2014-09-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nemdatine - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Nenoxin 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio PL OTC 2022-06-21

SPC

Resepti

Nenoxin 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio PL Rx 2022-06-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neoclarityn - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neofordex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neofordex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >