Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 222
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Itsehoito

Nicovel Mint 2 mg, 4 mg jauhe suuonteloon, pussi PL 2022-09-12

SPC

Itsehoito

Nicovel Mint 2 mg, 4 mg jauhe suuonteloon, pussi PL 2022-09-12

SPC

Resepti

Nifedipin Alternova 30 mg, 60 mg depottabletti PL 2020-06-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nilemdo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Nimbex 2 mg-ml, Nimbex Forte 5 mg-ml injektio - infuusioneste, liuos PL 2022-07-28

SPC

Resepti

Nimbex 2 mg-ml, Nimbex Forte 5 mg-ml injektio - infuusionste, liuos PL 2022-07-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nimenrix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Nimotop 0.2 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2021-02-26

SPC

Resepti

Nimotop 30 mg tabletti PIL 2019-10-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nimvastid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ninlaro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Niontix 100% lääkkeellinen kaasu, nesteytetty PL 2021-11-23

SPC

Resepti

Nipruss 60 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2020-07-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nitisinone MDK - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Nitrazepam Accord 5 mg tabletti PL 2022-08-12

SPC

Resepti

Nitro 5 mg-24 t, 10 mg-24 t depotlaastari PL 2021-06-17

SPC

Resepti

Nitrofur-C 75 mg kalvopäällysteiset tabletit Rx PL 2020-09-21.docx

SPC

Resepti

Nitrofur-C 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-11-15

SPC

Resepti

Nitroglycerin Orifarm 0.5 mg resoribletti PL 2022-07-15

SPC

Resepti

Nitrosid 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti PL 2018-06-14

SPC

Resepti

Nitrosid retard 20 mg depotkapseli, kova PL 2020-11-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nityr - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nivestim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Nix 5 prosenttinen emulsiovoide PL 2023-01-24

SPC

Resepti

Nix shampoo PL 2020-10-05

SPC

Itsehoito

Nizoral 2 prosenttinen emulsiovoide PL 2021-09-16

SPC

Itsehoito

Nizoral 20 mg-ml shampoo PL 2019-06-20

SPC

Resepti

Nocdurna 25 mikrog ja 50 mikrog tabletti, kylmäkuivattu PL 2021-05-05

SPC

Resepti

Nocedan 5 mg tabletti PL 2019-02-22

SPC

Resepti

Nomigrin 85 mg-500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-01-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >