Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 328
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Deferasirox Stada 90 mg, 180 mg, 360 mg kalvopäällysteinen tabletti, PL 2021-08-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Deferiprone Lipomed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Deferiprone Lipomed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Defitelio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Deflazacort Vital Pharma Nordic 6 mg, 30 mg, tabletti PL 2024-02-22

SPC

Resepti

Dehydrobenzperidol 2,5 mg-ml, injektioneste, liuos PL 2023-04-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Delstrigo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Deltyba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Demoson 1 mg-g voide PL 2024-02-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dengvaxia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Dentocaine 40 mg-10 mikrog-ml, injektioneste, liuos PL 2023-03-07

SPC

Resepti

Dentocaine 40 mg-5 mikrog-ml, injektioneste, liuos PL 2023-03-07

SPC

Resepti

Depo-Medrol 40 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2024-05-22 Uusi

SPC

Resepti

Depo-Medrol cum Lidocain 40mg-ml -10mg-ml injektioneste, suspensio PL 2024-05-22 Uusi

SPC

Resepti

Deponit NT 5 mg-24 h, 10 mg-24 h depotlaastari PL 2019-01-17

SPC

Resepti

Deprakine 300 mg, 500 mg depottabletti PL 2024-05-21

SPC

Resepti

Dermovat 0.5 mg-g emulsiovoide ja voide PL 2023-05-01

SPC

Resepti

Dermovat 0.5 mg-g emulsiovoide, voide PL 2023-05-01

SPC

Resepti

Dermovat Scalp 0.5 mg-ml liuos iholle PL 2023-05-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Descovy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Desferal 500 mg injektio_infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2020-10-06

SPC

Resepti

Desfluraani Piramal 100 % inhalaatiohöyry, neste, PL 2024-04-10

SPC

Resepti

Desflurane Baxter 100 % inhalaatiohöyry, neste, PL 2023-11-17

SPC

Resepti

Desirett 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-05-24

SPC

Itsehoito

Desloratadin Mylan 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL OTC 2022-08-15

SPC

Resepti

Desloratadin Mylan 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL RX 2022-08-15

SPC

Resepti

Desloratadin Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-05-11

SPC

Resepti

Desloratadin Stada 0,5 mg-ml oraaliliuos PL 2023-02-16

SPC

Resepti

Desloratadin Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-02-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >