Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 328
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Darunavir Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-07-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Darunavir Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Darunavir Krka d.d. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Darunavir Medical Valley 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-08-18

SPC

Resepti

Darunavir Medical Valley 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-07-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Darunavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Darunavir Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-01-30

SPC

Resepti

Darunavir Sandoz 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-01-30

SPC

Resepti

Darunavir STADA 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-10-24

SPC

Resepti

Darunavir STADA 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-10-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Darzalex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dasatinib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dasatinib Accordpharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Dasatinib Avansor 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-07-06

SPC

Resepti

Dasatinib Krka 20 mg 50 mg 70 mg 80 mg 100 mg 140 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-04-12

SPC

Resepti

Dasatinib Sandoz 20 mg, 50 mg, 70 mg, tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-03-16

SPC

Resepti

Dasatinib Stada 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-04-24

SPC

Resepti

Dasatinib Viatris 20 mg, 50 mg, 70 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-10-26

SPC

Itsehoito

Dasergin 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-04-23.doc Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dasselta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
DaTSCAN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Daurismo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Daxas - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Daylette 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-01-30

SPC

Resepti

Deca-Durabolin 50 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-05-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dectova - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Deferasirox Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Deferasirox Glenmark 90 mg, 180 mg, 360 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-03-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Deferasirox Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Deferasirox Orifarm 90 mg, 180 mg, 360 mg kalvopäällysteiset tabletit, PL 2023-01-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >