Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 271 - 287 kokonaismäärästä 287
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochlorid Glenmark 0.5 mg-0.4 mg kovat kapselit, PL 2020-04-06

SPC

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley 0.5 - 0.4 mg kapseli, kova, PL 2020-10-06

SPC

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm 0.5 mg-0.4 mg kapseli, kova PL 2020-01-16

SPC

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochlorid Stada 0.5 mg-0.4 mg kapseli, kova PL 2020-08-31

SPC

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochloride Hexal 0.5 mg -0.4 mg kapseli, kova PL 2020-02-05.docx

SPC

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochloride Mylan 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova PL 2020-02-19

SPC

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochloride Sandoz 0.5 mg-0.4 mg kapseli, kova PL 2020-06-22

SPC

Resepti

Dutasteride_Tamsulosin Orion 0.5 mg_0.4 mg kapseli, kova PIL 2022-06-20

SPC

Resepti

Dutasteride_Tamsulosinhydrochlorid Accord 0.5 mg_0.4 mg kapseli, kova PL 2020-01-16

SPC

Resepti

Dutester 0,5 mg pehmeä kapseli PL 2022-01-05.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Duzallo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Dymista 125 mikrogrammaa + 50 mikrogrammaa - annos nenäsumute, suspensio OTC PL 2022-02-03

SPC

Resepti

Dymista 125 mikrogrammaa + 50 mikrogrammaa - annos nenäsumute, suspensio PL 2022-02-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dynastat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Dysport 300 U injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2022-06-03

SPC

Resepti

Dysport 500 U injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2022-06-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dzuveo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10