Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 240 kokonaismäärästä 327
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Dipeptiven 200 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-02-17

SPC

Resepti

Diprosalic 0,5 mg-g + 30 mg-g voide, 0,5 mg-g + 20 mg-g liuos iholle PL 2022-11-02

SPC

Resepti

Diprosalic 0,5 mg-g + 30 mg-g voide, 0,5 mg-g + 20 mg-g liuos iholle PL 2022-11-02

SPC

Itsehoito

Disperin 100 mg tabletti PL 2020-11-30

SPC

Itsehoito

Disperin 500 mg tabletti PL 2020-11-30

SPC

Resepti

diTeBooster injektioneste, suspensio, esitäytetyissä ruiskuissa PL 2023-05-11

SPC

Resepti

diTekiBooster injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2021-02-02

SPC

Resepti

Ditekipol injektioneste, suspensio PL 2022-09-01

SPC

Resepti

Ditrim duplo 16 mg-ml - 50 mg-ml oraalisuspensio PL 2021-07-12

SPC

Resepti

Ditrim duplo 160 mg - 500 mg tabletti PL 2021-07-12

SPC

Resepti

Ditustin 6 mg-ml oraaliliuos PL 2023-09-12

SPC

Resepti

Diuramin 5 mg-50 mg, Diuramin mite 2.5 mg-25 mg tabletti PL 2022-04-28

SPC

Resepti

Diuramin 5 mg-50 mg, Diuramin mite 2.5 mg-25 mg tabletti PL 2022-04-28

SPC

Resepti

Divifarm 1000 IU, 7000 IU, 30000 IU tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-10-31

SPC

Resepti

Divifarm 2000 IU tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-05-10

SPC

Resepti

Divifarm 800 IU tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-10-31

SPC

Resepti

Divigel 0,1 % geeli PL 2023-07-14

SPC

Resepti

Divina tabletti PL 2023-08-15

SPC

Resepti

Diviseq tabletti PIL 2003-12-10

SPC

Resepti

Divisun 2000 IU tabletti PL 2023-06-16

SPC

Resepti

Divisun 800 IU tabletti PL 2023-06-16

SPC

Resepti

Diza 0.02 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-09-20

SPC

Resepti

Dizminelle 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-01-03

SPC

Resepti

Dobutamin Hameln 12.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2024-02-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Docetaxel Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-09-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Docetaxel Nordic 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-11-25

SPC

Resepti

Dolatramyl 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti PL 2023-12-19

SPC

Resepti

Dolerin 500 mg -150 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-02-02 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >