Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 240 kokonaismäärästä 287
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Dopital 50 mg, 100 mg, 200 mg kapseli, kova PL 2022-06-22 Uusi

SPC

Resepti

Dopmin 40 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-02-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Doptelet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Dormicum 7.5 mg ja 15 mg tabletit PL 2020-03-30

SPC

Resepti

Dormix 12.5 mg, 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-11-11

SPC

Resepti

Dorzolamide-Timolol Pharmabide 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus PL 2022-05-13

SPC

Resepti

Dostinex 0,5 mg tabletti PL 2020-01-21

SPC

Resepti

Dotarem 279.3 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-12-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dovato - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Doximed 100 mg, 150 mg tabletti PL 2020-08-21

SPC

Resepti

Doximed 100 mg, 150 mg tabletti PL 2020-08-21

SPC

Resepti

Doximycin 100mg, 150mg tabletti PL 2021-02-23

SPC

Resepti

Doxitin 100, 150 mg tabletti PL 2018-04-25

SPC

Resepti

Doxorubicin Accord 2 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-08-13

SPC

Resepti

Doxorubicin Medac 2 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2022-03-01

SPC

Resepti

Droglican 200 mg- 250 mg kapseli, kova PL 2019-09-02

SPC

Resepti

Dronedarone Stada 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-06-11

SPC

Resepti

Dropizol 10 mg-ml tipat, liuos PL 2022-07-15 Uusi

SPC

Resepti

Drospin Midas 3 mg - 0,03 mg tabletti PL 2016-04-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Drovelis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Duact kapseli, kova PL 2022-06-17 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Duaklir Genuair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Duavive - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ducressa 1 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos PL 2022-03-24 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dukoral - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Duloxetin STADA 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova PL 2021-09-07

SPC

Resepti

Duloxetin STADA 30 mg, 60 mg enterokapseli kova PL 2022-02-24

SPC

Resepti

Duloxetine Accord 30 mg, 60 mg enterokapseli, kova PL 2020-01-27

SPC

Resepti

Duloxetine Accordpharma 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova PL 2022-01-11

SPC

Resepti

Duloxetine Krka 30 mg, 60 mg enterokapseli, kova PL 2022-01-04

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >