Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 326
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

D-Calsor 500 mg-10 mikrog (400 IU), 500 mg-20 mikrog (800IU) tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-04-28

SPC

Itsehoito

D-Calsor 500 mg-10 mikrog (400 IU), 500 mg-20 mikrog (800IU) tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-04-28 OTC

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dabigatran etexilate Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate Glenmark 110 mg kapseli, kova PL 2024-02-26

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate Glenmark 150 mg kapseli, kova PL 2024-02-26

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate Glenmark 75 mg kapseli, kova PL 2024-02-26

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate Krka 110 mg kapseli, kova PL 2023-10-20.docx

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate Krka 150 mg kapseli, kova PL 2023-10-20.docx

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate Krka 75 mg kapseli, kova PL 2023-10-20.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dabigatran etexilate Leon Farma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate Orion 110 mg kapseli, kova PL 2023-11-13.docx

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate Orion 150 mg kapseli, kova PL 2023-11-13.docx

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate Orion 75 mg kapseli, kova PL 2023-11-13.docx

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate Sandoz 110 mg kapseli, kova PL 2023-08-11

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate Sandoz 150 mg kapseli, kova PL 2023-08-11

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate Sandoz 75 mg kapseli, kova PL 2023-08-11

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate STADA 110 mg kapseli, kova PL 2023-11-09.docx

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate STADA 150 mg kapseli, kova PL 2023-11-09.docx

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate STADA 75 mg kapseli, kova PL 2023-11-09.docx

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate STADA Nordic 110 mg kapseli, kova PL 2024-01-16.docx

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate STADA Nordic 150 mg kapseli, kova PL 2024-01-16.docx

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate STADA Nordic 75 mg kapseli, kova PL 2024-01-16.docx

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate Viatris 110 mg kapseli, kova PL 2024-01-25

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate Viatris 150 mg kapseli, kova PL 2024-01-25

SPC

Resepti

Dabigatran etexilate Viatris 75 mg kapseli, kova PL 2024-01-25

SPC

Resepti

DacarbaDacarbazine Lipomed 200 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2022-08-15

SPC

Resepti

Dacarbazine Lipomed 500 mg, 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2023-05-30

SPC

Resepti

Dacarbazine medac 100 mg, 200 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten PL 2023-08-31

SPC

Resepti

Dacarbazine medac 500 mg, 1000 mg infuusiokuiva-aine liuosta varten PL 2023-08-31

SPC

Resepti

Dacepton 10 mg-ml injektioneste PL 2023-09-29

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >