Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 327
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Desloratadine Sandoz 5 mg tabletti PL 2022-06-03

SPC

Itsehoito

Desloratadine Sandoz 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL OTC 2022-11-01

SPC

Resepti

Desloratadine Sopharma 0,5 mg-ml oraaliliuos PL 2023-09-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Desloratadine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti/itsehoito

Deslox 2,5 mg tabletti, suussa hajoava PL OTC (6, 10, 12 tablettia) 2023-11-10

SPC

Resepti/itsehoito

Deslox 2,5 mg tabletti, suussa hajoava Rx PL 2023-11-10

SPC

Resepti/itsehoito

Deslox 2.5 mg tabletti, suussa hajoava PL OTC (15, 18, 20, 30 tablettia) 2023-11-10

SPC

Resepti/itsehoito

Deslox 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen OTC PL 2023-11-22

SPC

Resepti/itsehoito

Deslox 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rx PL 2023-11-22

SPC

Resepti

Desmopressin ratiopharm 60 mikrog, 120 mikrog, 240 mikrog resoribletti PL 2023-08-10

SPC

Resepti

Desmopressin Sandoz 60 mikrog, 120 mikrog ja 240 mikrog resoribletti PL 2023-06-07

SPC

Resepti

Desmopressin Stada 60 mikrog. 120 mikrog, 240 mikrog. resoribletti PL 2023-08-30

SPC

Resepti

Desmopressin Zentiva 60 mikrog, 120 mikrog, 240 mikrog resoribletti PL 2023-07-03

SPC

Resepti

Desogestrel Ratiopharm 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-04-06

SPC

Resepti

Desogestrel Sandoz tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-08-11

SPC

Resepti

Desogestrel Stada 75 mikrog tabletti PL 2021-11-22

SPC

Itsehoito

Destamin 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-05-11

SPC

Resepti

Detrusitol 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-05-20

SPC

Resepti

Detrusitol SR 2 mg, 4 mg depotkapseli, kova PL 2023-01-12

SPC

Resepti

Dexacur 4 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2023-06-13

SPC

Resepti

Dexalcex 4 mgml injektio-infuusioneste, liuos PL 2022-01-24

SPC

Resepti

Dexametason Abcur 1 mg, 4 mg tabletit pakkausseloste 2023-12-05

SPC

Resepti

Dexametason Abcur 1 mg, 4 mg tabletit PL 2017-11-16

SPC

Resepti

Dexamethasone Orifarm 4 mg tabletti PL 2023-01-04

SPC

Resepti

Dexamethasone phosphate hameln 4 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-11-02

SPC

Resepti

Dexamethasone phosphate Kabi 4 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-06-13

SPC

Resepti

Dexavit 4 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2022-06-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dexdor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Dexfarm 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti PIL FI 2024-04-19

SPC

Resepti

Dexketoprofen Krka 50 mg - 2 ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2022-09-22

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >