Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 181 - 201 kokonaismäärästä 201
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Ismox Depot 40 mg depottabletti PL 2021-12-10

SPC

Resepti

Isofluran Baxter inhalaatiohöyry PL 2017-10-20

SPC

Resepti

Isoprenaline Macure 0.2 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten PL 2022-08-02

SPC

Resepti

Isoptin Retard 120 mg, 240 mg depottabletti PL 2021-11-29

SPC

Resepti

Isopto Carpine 20 mg-ml, 40 mg-ml silmätipat, liuos PL 2022-08-25

SPC

Resepti

Isosorbide mononitrate Vitabalans (ent. Isosor) 10 mg, 20 mg tabletti PL 2010-08-20

SPC

Resepti

Isotracin 10 mg, 20 mg kapseli, pehmeä PL 2022-02-17

SPC

Resepti

Isotretinoin Orifarm 20 mg kapseli, pehmeä PL 2023-01-10

SPC

Resepti

Isotretinoin Orion 20 mg kapseli, pehmeä PL 2022-03-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Isturisa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Itoco 20 mg-ml silmätipat, liuos PL 2022-09-27

SPC

Resepti

Itulazax 12 SQ-Bet tabletti, kylmäkuivattu PL 2022-09-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ivabradine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ivabradine Anpharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ivabradine Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ivemend - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ivermectin Medical Valley 3 mg tabletit PL 2021-07-07

SPC

Resepti

Ivermectine ratiopharm 3 mg tabletti PL 2023-05-25 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ivozall - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ixiaro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Izba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7