Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 194
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Injektionesteisiin käytettävä vesi CSL Behring PL 2021-09-02

SPC

Resepti

Injexate 50 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2024-02-09 Uusi

SPC

Resepti

Injexate 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg, 25 mg, 27,5 mg, 30 mg injektioneste, liuos, esitäytty injektori PL 2023-02-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inlyta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Innohep 2500 anti-Xa IU, 3500 anti-Xa IU, 4500 anti-Xa IU injektioneste, liuos, kerta-annosruiskussa PL 2022-04-19

SPC

Resepti

innohep 8 000, 10 000, 12 000, 14 000, 16 000 ja 18 000 anti-Xa IU injektioneste, liuos kerta-annosruiskussa PL 2022-04-19

SPC

Resepti

Innovair 100-6 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos 120 annosta PL 2023-12-22 Uusi

SPC

Resepti

Innovair 100-6 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos 180 annosta PL 2023-12-22 Uusi

SPC

Resepti

Innovair 200 mikrog-6 mikrog-annos inhalaatiosumute 120 annosta PL 2023-12-22 Uusi

SPC

Resepti

Innovair 200 mikrog-6 mikrog-annos inhalaatiosumute 180 annosta PL 2023-12-22 Uusi

SPC

Resepti

Innovair nexthaler 100 mikrog-6 mikrog-inhalaatio inhalaatiojauhe 120 annosta PL 2022-08-29

SPC

Resepti

Innovair nexthaler 100 mikrog-6 mikrog-inhalaatio inhalaatiojauhe 180 annosta PL 2022-08-29

SPC

Resepti

Innovair nexthaler 200 mikrog-6 mikrog-inhalaatio inhalaatiojauhe PL 2022-08-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
INOmax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inovelon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inrebic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Inspiolto Respimat 2.5 mikrog-2.5 mikrog inhalaationeste, liuos PL 2022-08-12

SPC

Resepti

Inspra 25 mg, 50 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2022-05-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Instanyl - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Instillido 20 mg/ml geeli, PL 2023-10-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Insulatard - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Insulin aspart Sanofi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Insulin lispro Sanofi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Insuman - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Integrilin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Intelence - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Intrarosa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Intuniv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Invanz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Invega - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >