Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 60 kokonaismäärästä 194
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Ibuxin 40 mg - ml siirappi PL 2023-12-21

SPC

Itsehoito

Ibuxin 40 mg - ml siirappi PL 2023-12-21 OTC

SPC

Itsehoito

Ibuxin 400 mg jauhe PL 2023-02-14

SPC

Itsehoito

Ibuxin 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-01-22 OTC Uusi

SPC

Resepti

Ibuxin 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-01-22 Uusi

SPC

Resepti

Ibuxin 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-20

SPC

Resepti

Ibuxin rapid 400 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2024-02-08 Uusi

SPC

Itsehoito

Ibuxin rapid 400 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2024-02-08 OTC Uusi

SPC

Itsehoito

ibuxin-Caps 400 mg kapseli, pehmeä PL 2023-06-01.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Icandra (ent. Vildagliptin/Metformin Hydrochloride Novartis) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Icatibant Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Icatibant Aguettant 30 mg injektioneste, liuos esitäytetty ruisku PL 2023-02-28

SPC

Resepti

Icatibant Avansor 30 mg injektioneste, liuos PL 2021-10-29

SPC

Resepti

Icatibant Fresenius 30 mg liuos esitäytetty ruisku PL 2022-01-19

SPC

Resepti

Icatibant Glenmark 30 mg injektioneste, liuos esitäytetty ruisku PL 2021-11-03

SPC

Resepti

Icatibant ratiopharm 30 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2024-01-05 Uusi

SPC

Resepti

Icatibant Sandoz 30 mg injektioneste, liuos esitäytetty ruisku PL 2022-05-30

SPC

Resepti

Icatibant Stada 30 mg-3 ml injektioneste liuos PL 2021-11-01

SPC

Resepti

Icatibant Universal Farma 30 mg injektioneste, liuos esitäytetty ruisku PL 2022-03-01.docx

SPC

Resepti

Icatibant Viatris 30 mg liuos esitäytetty ruisku PL 2022-02-15.docx

SPC

Resepti

Icatibant Zentiva 30 mg, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa, PL 2021-11-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Iclusig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Icomas 0.30 % lääkkeellinen kaasu, puristettu PL 2021-12-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idacio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Idarubicin Accord 5 mg-5 ml, 10 mg-10 ml, 20 mg-20 ml injektioneste, liuos PL 2023-11-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idefirix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idelvion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idelvion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ifirmacombi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ifirmasta (previously Irbesartan Krka) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >