Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 194
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

IIsotretinoin Actavis 10 mg, 20 mg kapseli, pehmeä PL 2023-04-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
IKERVIS - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ilaris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ilomedin 0,1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Rx PL 2020-09-15.docx

SPC

Resepti

Ilomedin 0.1 mg-ml infuusiokonsentraatti PL 2018-05-08

SPC

Resepti

Iloprost Zentiva 10 mikrog - ml sumutinliuos PL 2023-02-23

SPC

Resepti

Iloprost Zentiva 20 mikrog - ml sumutinliuos PL 2023-02-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ilumetri - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Iluvien 190 mikrog implantaatti silmän lasiaiseen, asetin PL 2023-08-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imatinib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imatinib Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Imatinib Krka d.d. 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-10-05

SPC

Resepti

Imatinib Krka d.d. 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-10-05

SPC

Resepti

Imatinib Orion 100 mg kapseli,kova PL 2022-11-28

SPC

Resepti

Imatinib Orion 400 mg kapseli,kova PL 2022-11-28

SPC

Resepti

Imatinib ratiopharm 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-06-20

SPC

Resepti

Imatinib ratiopharm 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-06-20

SPC

Resepti

Imatinib Sandoz 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-12-06

SPC

Resepti

Imatinib Stada 100 mg 400 mg kapseli PL 2023-10-18

SPC

Resepti

Imatinib Stada 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-09-20

SPC

Resepti

Imatinib STADA 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-11-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imatinib Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imbruvica - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imcivree - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Imdur 60 mg depottabletti PL 2023-10-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imfinzi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Imigran 10 mg, 20 mg, nenäsumute PL 2023-09-20

SPC

Resepti

Imigran 12 mg-ml injektioneste PL 2021-01-07

SPC

Resepti

Imigran Radis 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-05-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
IMJUDO - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >