Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 252
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emgality - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Emgesan 250 mg tabletti PL 2021-10-01

SPC

Itsehoito

Emla 25 mg-g + 25 mg-g emulsiovoide OTC PL 2019-01-31

SPC

Resepti/itsehoito

Emla 25 mg-g + 25 mg-g emulsiovoide PL 2019-01-31

SPC

Resepti/itsehoito

Emla 25 mg/g + 25 mg/g emulsiovoide OTC/Rx PL 2020-09-01.doc

SPC

Itsehoito

Emla lääkelaastari OTC PL 2021-12-02

SPC

Resepti

Emla lääkelaastari rx PL 2021-12-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Empliciti - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Empressin 40 IU - 2 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2022-01-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emselex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Emtenef 600 mg-200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-02-25 Uusi

SPC

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Accord 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-12-20

SPC

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-04-28

SPC

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Laurus 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-02-17

SPC

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Sandoz 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-09-09

SPC

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Stada 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-11-04

SPC

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Tillomed 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-07-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtriva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Enalapril Comp Orion 20 mg-12.5 mg tabletti PL 2021-12-15

SPC

Resepti

Enalapril comp ratiopharm 20 mg-12.5 mg tabletti PL 2021-12-03

SPC

Resepti

Enalapril Krka 5, 10, 20mg tabletti PL 2020-06-30

SPC

Resepti

Enalapril Orion 5mg,10mg, 20mg tabletti PL 2021-04-28

SPC

Resepti

Enalapril Vitabalans 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti PL 2019-02-11

SPC

Resepti

Enalapril-Lercanidipine Krka 10 mg-10 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2022-02-08

SPC

Resepti

Enalapril-Lercanidipine Krka 20 mg-10 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2022-02-08

SPC

Resepti

Enalapril-ratiopharm 5 mg 10 mg 20 mg PL 2022-01-21

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >