Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 240 kokonaismäärästä 259
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Etoricoxib Orion 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-06-09

SPC

Resepti

Etoricoxib ratiopharm 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-06-15

SPC

Resepti

Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-06-09

SPC

Resepti

Etoricoxib Stada 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-06-17

SPC

Resepti

Etraga 25 mg-ml injektiokuiva-aine, suspensiota varten PL 2022-11-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eucreas - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eurartesim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evenity - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Everolimus Avansor 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti PL 2022-08-23

SPC

Resepti

Everolimus Ethypharm 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti PL 2022-09-16

SPC

Resepti

Everolimus Krka 2.5 mg 5 mg 10 mg tabletti PL 2023-01-10

SPC

Resepti

Everolimus Mylan 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletit PL 2022-12-09

SPC

Resepti

Everolimus Sandoz 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti PL 2022-09-23

SPC

Resepti

Everolimus STADA 2.5 mg 5 mg, 10 mg tabletti PL 2022-09-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evicel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eviplera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evista - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evkeeza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evoltra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Evorel Conti depotlaastari PL 2022-01-26

SPC

Resepti

Evorel Sequi depotlaastari PL 2022-01-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evotaz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evrenzo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evrysdi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evusehld - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Exametazim Radiopharmacy Laboratory 0,5 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten PL 2021-09-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exelon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Exemestan Pfizer 25 mg tabletti, päällystetty PL 2022-02-15

SPC

Resepti

Exemestane Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-08-23

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >