Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 252
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Enanton Depot Dual 3.75 mg, 11.25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku PL 2022-06-06

SPC

Resepti

Enanton Depot Dual 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku PL 2022-06-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enbrel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Encepur Lapset 0.75 mikrog-0.25 ml injektioneste, suspensio PL 2022-04-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
EndolucinBeta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Endovelle 2 mg tabletti PL 2020-02-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enerzair Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Engerix-B 10 mikrog-0,5 ml injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa tai injektiopullossa PL 2022-04-12

SPC

Resepti

Engerix-B 20 mikrog-ml injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa tai injektiopullossa PL 2022-04-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enhertu - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Enoxaparin Becat injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2022-05-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enspryng - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Enstilar 50 mikrog-g + 0.5 mg-g ihovaahto PL 2021-03-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entacapone Orion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Entacapone Orion Pharma 200 mg tabletti PL 2020-11-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entacapone Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entecavir Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Entecavir Stada 0,5 mg ja 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-05-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entercavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Entocort 2 mg tabletti ja liuotin peräruiskesuspensiota varten PL 2020-10-28

SPC

Resepti

Entocort 3 mg depotkapseli, kova PL 2022-06-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entresto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entyvio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enurev Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Envarsus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enyglid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enzepi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Epaclob 1 mg-ml, 2 mg-ml oraalisuspensio PL 2021-07-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epclusa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ephedrine Sintetica 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-06-08

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >