Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 259
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entyvio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enurev Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Envarsus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enyglid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Enzalutamide Adalvo 40 mg kapseli, pehmeä PL 2022-07-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enzepi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Epaclob 1 mg-ml, 2 mg-ml oraalisuspensio PL 2021-07-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epclusa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ephedrine Sintetica 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-06-08

SPC

Resepti

Ephedrine Sintetica 50 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-11-21

SPC

Resepti

Epiduo 0.1 - 2.5 prosenttinen geeli PL 2023-05-09

SPC

Resepti

Epiduo 0.3 prosenttinen - 2.5 prosenttinen geeli PL 2023-05-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epidyolex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Epipen 300 mikrog injektioneste, liuos, esitäytetty kynä PL 2022-06-06

SPC

Resepti

Epipen Jr. 150 mikrog injektioneste, liuos, esitäytetty kynä PL 2022-06-06

SPC

Resepti

Epirubicin Accord 2 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2022-02-22

SPC

Resepti

Epirubicin Ebewe 2mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-07-02

SPC

Resepti

Epirubicin medac 2 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-06-22

SPC

Resepti

Epirubicin SanoSwiss 2 mg-ml injektioneste, liuos PIL 2020-12-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Episalvan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Epistatus 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg liuos suuonteloon PL 2022-03-01

SPC

Resepti

Epistatus 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg liuos suuonteloon PL 2022-03-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epivir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epoetin Alfa Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eporatio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eptifibatide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eptifibatide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epysqli - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Equasym Retard 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg depotkapseli, kova PL 2023-03-28

SPC

Resepti

Equasym Retard 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg depotkapseli, kova PL 2023-03-28

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >