Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 248
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Olmestad Comp 20 mg - 12.5 mg, 20 mg - 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-29

PL

Resepti

Olmetec 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2018-08-15

PL

Resepti

Olmetec Plus 20 mg-12,5 mg, 20 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-22

PL

Resepti

Olmetec Plus 40 mg-12.5 mg, 40 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-22

PL

Resepti/itsehoito

Olopeg konsentraatti oraaliliuosta varten SPC 2013-03-15

PL

Resepti

Oltar 1, 2, 3 mg tabletti SPC 2017-08-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olumiant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Omeprazol Actavis 10, 20, 40 mg enterokapseli SPC 2019-05-29

PL

Resepti

Omeprazol Bluefish 10, 20 mg enterotabletti SPC 2017-06-12

PL

Resepti

Omeprazol Orion 20, 40 mg enterokapseli SPC 2019-05-03 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Omeprazol ratiopharm 10, 20, 40 mg enterokapseli SPC 2019-02-07

PL

Resepti

Omestad 10, 20, 40 mg enterokapseli SPC 2017-02-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omidria - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omidria - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Omnic 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-02-19

PL

Resepti

Omnic Ocas 0.4 mg depottabletti SPC 2013-12-12

PL

Resepti

Omnipaque 140, 180, 240, 300, 350 mgI-ml injektioneste, liuos SPC 2019-04-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omnitrope - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onbrez Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oncaspar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oncaspar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oncotice jauhe rakonsisäisesti tiputettavaa liuosta varten SPC 2018-11-01

PL

Resepti

Oncovin 1 mg-ml injektioneste SPC 2018-01-10

PL

Resepti

Ondansetron Accord 2 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2018-11-12

PL

Resepti

Ondansetron Aristo 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-03-20

PL

Resepti

Ondansetron B. Braun 0.08 mg-ml, 0.16 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2016-09-15 Uusi

PL

Resepti

Ondansetron B. Braun 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2016-01-27 Uusi

PL

Resepti

Ondansetron Bluefish (ent. Ondansetron BMM Pharma) 4 mg ja 8 mg tabletti SPC 2017-08-29

PL

Resepti

Ondansetron Bluefish 4 mg suussa hajoava tabletti SPC 2016-11-14

PL

Resepti

Ondansetron Bluefish 8 mg suussa hajoava tabletti SPC 2016-11-14

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >