Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 248
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg-ml injektioneste SPC 2017-05-05

PL

Resepti

Ondansetron Hameln 2 mg-ml injektioneste SPC 2017-03-10

PL

Resepti

Ondansetron Hexal 2 mg-ml injektioneste SPC 2016-03-21

PL

Resepti

Ondansetron Stada 4, 8 mg tabletti SPC 2015-12-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ondexxya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ongentys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onglyza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onivyde - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onivyde - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onpattro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ontruzant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Onytec 80 mg-g lääkekynsilakka SPC 2018-04-16

PL

Resepti

Opamox 15 mg, 30 mg ja 50 mg tabletti SPC 2018-04-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Opatanol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Opdivo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oprymea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Opsumit - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Optinate Septimum 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-26

PL

Resepti

Optipar 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-02

PL

Resepti

Optiray 240 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2017-03-14

PL

Resepti

Optiray 300 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2017-03-14

PL

Resepti

Optiray 300 mg l-ml injektio-infuusioneste, liuos, moniannospakkaus SPC 2016-11-01

PL

Resepti

Optiray 320 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2017-03-14

PL

Resepti

Optiray 320 mg l-ml injektio-infuusioneste, liuos, moniannospakkaus SPC 2016-11-01

PL

Resepti

Optiray 350 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2017-03-14

PL

Resepti

Optiray 350 mg l-ml injektio-infuusioneste, liuos, moniannospakkaus SPC 2016-11-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Optison - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Optruma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oracea 40 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2017-09-25

PL

Resepti

Oradexon 5 mg-ml injektioneste SPC 2017-11-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >