Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 239 kokonaismäärästä 239
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Oxiklorin 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2020-02-18

PL

Resepti

Oxis Turbuhaler 12 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2019-10-28

PL

Resepti

Oxis Turbuhaler 6 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2019-10-28

PL

Resepti

Oxybutynin Mylan 5 mg tabletti SPC 2020-07-01

PL

Resepti

Oxycodone Actavis 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg depottabletti SPC 2019-12-19

PL

Resepti

Oxycodone Kalceks 10 mg-ml, 50 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2019-03-15

PL

Resepti

Oxycodone Orion 10 mg depottabletti PL 2020-05-12.doc Uusi

PL

Resepti

Oxycodone Orion 10 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2020-08-24.doc Uusi

PL

Resepti

Oxycodone Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg depottabletti SPC 2019-12-10 Uusi

PL

Resepti

Oxycodone Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg kapseli SPC 2019-05-03

PL

Resepti

Oxycodone Vitabalans 5 mg ja 10 mg tabletti SPC 2019-11-11

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Acino 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2019-12-04

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Krka 10 mg- 5 mg, 20 mg- 10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2019-07-16

PL

Resepti

Oxycodone-naloxone ratiopharm 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2019-03-08

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone ratiopharm 5 mg-2,5mg, 10 mg-5mg, 2 mg-10 mg, 30mg-15 mg SPC 2019-03-08

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Stada 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti PL 2018-06-07

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Stada 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2020-06-23.docx

PL

Resepti

OxyContin 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 120 mg, 160 mg depottabletti SPC 2019-03-27

PL

Resepti

Oxynorm 1 mg-ml, 10mg-ml oraaliliuos SPC 2017-11-16

PL

Resepti

Oxynorm 10 mg-ml, 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-03-27

PL

Resepti

Oxynorm 5 mg, 10 mg, 20 mg kapseli SPC 2019-03-27

PL

Resepti

Oxyratio Depot 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2020-06-10.doc Uusi

PL

Resepti

Oxyratio Depot 5 mg depottabletti SPC 2020-06-10.doc Uusi

PL

Resepti

Oxyratio, 5, 10, 20 mg kapseli SPC 2019-05-23

PL

Resepti

Oxytocin Orifarm 5 IU, 10 IU injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-08-21

PL

Resepti

Ozalin 2 mg-ml oraaliliuos, kerta-annospakkaus SPC 2018-10-15.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ozempic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ozempic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ozurdex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8