Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 269
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Leflunomide ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Leflunomide Stada 10, 20 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2017-06-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Leflunomide Zentiva (ent. Leflunomide Winthrop) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Leganto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lemtrada - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lenalidomid Avansor 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg 20 mg ja 25 mg kapseli, kova valmisteyhteenveto 2020-03-07.docx

PL

Resepti

Lenalidomid Zentiva 2,5 mg 5 mg 7,5 mg 10 mg 15 mg 20 mg 25 mg kovat kapselit SPC 2020-06-15.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lenalidomide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lencya 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-10.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lenvima - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lenzetto 1,53 mg-suihke transdermaalisumute, liuos SPC 2020-09-18 Uusi

PL

Resepti

Leponex 25, 100 mg tabletti SPC 2019-09-09

PL

Resepti

Lercanidipin Hydrochlorid Actavis 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-24 Uusi

PL

Resepti

Lesamor 80 mg-12.5 mg tabletti SPC 2020-04-30

PL

Resepti

Lescol Depot 80 mg depottabletti SPC 2020-07-28 Uusi

PL

Resepti

Letrolan 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-12 Uusi

PL

Resepti

Letrozol Accord 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2019-09-09

PL

Resepti

Letrozol Actavis 2.5 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2020-02-17

PL

Resepti

Letrozol Orion 2.5mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-29.doc

PL

Resepti

Letrozol ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-19.doc

PL

Resepti

Letrozol Ratiopharm 2.5 tabletti SPC 2019-08-28

PL

Resepti

Letrozol Stada (ent. Letrozole Stada) 2.5 mg tabletti SPC 2019-08-22

PL

Resepti

Letrozole Bluefish 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-14.doc

PL

Resepti

Letrozole Sandoz 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Leukeran 2 mg tabletti SPC 2016-04-26

PL

Resepti

Leuprorelin Sandoz 5 mg implantaatti, esitäytetty ruisku SPC 2020-08-11 Uusi

PL

Resepti

Levact 2.5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-12-05

PL

Resepti/itsehoito

Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levemir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Levesia100 mikrog- 20 mikrog kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-03-23 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >