Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 250
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Losec 20 mg enterotabletti SPC 2017-03-15

PL

Resepti

Losec Mups 10, 20 mg enterotabletti SPC 2017-03-31

PL

Resepti

Losec Mups 40 mg enterotabletti SPC 2017-03-31

PL

Resepti

Lovastatin Alternova 40 mg tabletti SPC 2004-10-22

PL

Resepti

Lovastatin Stada 20 mg tabletti SPC 2015-11-30

PL

Resepti

Lovastatin Stada 40 mg tabletti SPC 2015-11-30

PL

Resepti

Loxentia 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2019-07-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lucentis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lugesteron 100 mg kapseli SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Lugesteron 200 mg kapseli SPC 2019-08-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lumark - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lumigan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Luminity - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lumivela 150 mikrog-20 mikrog tabletti, kalvopäällystetty SPC 2019-01-10.doc

PL

Resepti

Lumivela 150 mikrog-30 mikrog tabletti, kalvopäällystetty SPC 2019-01-10.doc

PL

Resepti

Lung test gas 0,28 prosenttia lääkkeellinen kaasu SPC 2019-01-04

PL

Resepti

Lung test gas 0,3 prosenttia lääkkeellinen kaasu SPC 2019-01-02

PL

Itsehoito

Lunixen tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lusutrombopag Shionogi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lutathera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lutinus 100 mg emätinpuikko, tabletti SPC 2019-05-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Luveris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Luxturna - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lymecycline Kinedexe 300 mg kapseli, kova SPC 2018-12-12

PL

Resepti

Lymecycline ratiopharm (ent.Actavis) 300 mg kapseli, kova SPC 2018-07-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lymphoseek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Lyngonia tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lynparza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lyribastad 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 mg kapseli SPC 2019-04-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lyrica - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >