Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 254
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Lomudal 20 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2017-11-13

PL

Itsehoito

Lomudal 40 mg-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkaus SPC 2017-02-20

PL

Resepti

Lomustine Medac 40 mg kapseli, kova SPC 2017-02-03

PL

Itsehoito

Longin sitruuna 3 mg imeskelytabletti SPC 2018-07-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lonquex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lonsurf - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Lopacut 2 mg tabletti SPC 2019-04-25

PL

Itsehoito

Lopex 2 mg kapseli SPC 2019-09-05 Uusi

PL

Resepti

Lopid 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-14 Uusi

PL

Resepti

Lopinavir-Ritonavir Accord 200 mg-50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-26 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lopinavir/ritonavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Loratadin Actavis 10 mg tabletti SPC 2018-06-29

PL

Resepti/itsehoito

Loratadin Ratiopharm 10 mg tabletti SPC 2017-11-20

PL

Resepti/itsehoito

Loratadin Sandoz 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2019-02-04

PL

Resepti/itsehoito

Loraxin 10 mg tabletti SPC 2010-08-23.doc

PL

Resepti

Lorazepam Macure 4 mg-ml injektioneste SPC 2019-07-02.doc Uusi

PL

Resepti

Lorazepam Orifarm 1 mg tabletti SPC 2019-01-11.doc

PL

Resepti

Lorazepam Orion 1 mg tabletti SPC 2019-01-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lorviqua - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Losarion 50 mg 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-09-06

PL

Resepti

Losarstad 12.5, 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-21

PL

Resepti

Losarstad Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg ja 100 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-02

PL

Resepti

Losartan Hydrochlorothiazide Sandoz 100 mg-12,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-23

PL

Resepti

Losartan Krka 12,5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-07-20.doc

PL

Resepti

Losartan Medical Valley 12.5, 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-24

PL

Resepti

Losartan Orion 12.5, 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-14

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Krka 100mg-12,5mg tabletti SPC 2018-11-02

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Orion 50 mg-12.5 mg ja 100 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-06

PL

Resepti

Losartan_Hydrochlorthiazide Krka 100 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-02

PL

Resepti

Losartan_Hydrochlorthiazide Krka 50 mg-12,5 mg tabletti SPC 2018-11-02

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >