Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 277
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Labetalol S.A.L.F. 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2023-06-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lacosamide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lacosamide Fresenius Kabi 10 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2023-09-25

PL

Resepti

Lacosamide hameln 10 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2024-02-22

PL

Resepti

Lacosamide Medical Valley 10 mg-ml siirappi SPC 2023-03-13

PL

Resepti

Lacosamide Medical Valley 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-13

PL

Resepti

Lacosamide Stada 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lacosamide UCB - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lacosamide Vivanta 10 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2023-07-10

PL

Itsehoito

Lactulos ratiopharm 667 mg-ml oraaliliuos SPC 2023-07-03

PL

Itsehoito

Lactulose-MIP 650 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-06-30

PL

Itsehoito

Ladiva kapseli, kova SPC 2021-11-12

PL

Itsehoito

Laktufarm (ent. Levolac) 670 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-07-19

PL

Resepti

Lamictal 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg purutabletti-dispergoituva tabletti SPC 2024-04-23

PL

Resepti

Lamictal 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg purutabletti-dispergoituva tabletti SPC 2024-04-23

PL

Resepti/itsehoito

Lamisil 1 prosenttinen emulsiovoide SPC 2024-04-22 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Lamisil 1-prosenttinen sumute iholle, liuos SPC 2023-11-01

PL

Resepti/itsehoito

Lamisil DermGel 1 prosenttinen geeli SPC 2023-11-01

PL

Itsehoito

Lamisil Solo 1 prosenttinen liuos iholle SPC 2023-11-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lamivudine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lamivudine Teva Pharma B.V. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lamostad 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2005-09-01

PL

Resepti

Lamotrigin Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2023-11-01

PL

Resepti

Lamotrigin ratiopharm 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2023-10-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lamzede - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lansoprazoi Cobin 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazoi Lichte 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazol Krka 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2024-05-20 Uusi

PL

Resepti

Lansoprazol Uka 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazole Hexal 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2024-02-22

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >