Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 250
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Lidocaine Baxter 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-02-14.doc

PL

Resepti

Lidocaine Grünenthal 700 mg lääkelaastari SPC 2018-10-03.doc

PL

Resepti

Lidocard 20 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2019-01-31 (ent. Lidocaine Orion)

PL

Resepti

Lidokain Aguettant 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC.doc

PL

Resepti

Lidokain Mylan (ent. Lidokain Farmaplus) 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-09-10

PL

Itsehoito

Lidoposterin (ent. Lidocaine Kade) 50 mg-g rektaalivoide SPC 2019-08-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lifmior - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Limbitrol 12.5 mg-5 mg kapseli, kova SPC 2018-12-18

PL

Resepti

Linatera 0.02 mg - 3 mg tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Linatil 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2019-01-07

PL

Resepti

Linatil Comp 20mg/12.5mg tabletit SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Linatilsan (ent. Enalapril Sandoz) 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-12-09

PL

Resepti

Linezolid Accord 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-10-18

PL

Resepti

Linezolid Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Linezolid Krka 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-08-24

PL

Resepti

Linezolid Mylan 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-01-29

PL

Resepti

Linezolid Orion 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-08-01

PL

Resepti

Liofora 0.02 mg-3 mg tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Lioresal 10 mg, 25 mg tabletti SPC 2019-09-10

PL

Resepti

Lipanthyl Penta 145 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-09-28

PL

Resepti

Lipcut 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg tabletti SPC 2018-03-28

PL

Resepti

Lipistad 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-23 Uusi

PL

Resepti

Lipitor 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-26

PL

Resepti

Lipitor 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg purutabletti SPC 2019-08-26

PL

Resepti

Lipoplus 200 mg-ml infuusioneste SPC 2019-10-03

PL

Resepti

Liporion 10, 20, 40, 80 mg tabletti SPC 2019-03-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Liprolog - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lisinopril - Hydrochlorothiazide Orion 20 mg - 12.5 mg tabletti SPC 2018-12-27

PL

Resepti

Lisinopril Orion 5mg, 10mg, 20 mg tabletti SPC 2019-01-15

PL

Resepti

Lisinopril Ratiopharm 10 mg ja 20 mg tabletti SPC 2019-04-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >