Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 264
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Levopidon 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 65 mg, 70 mg, 75 mg oraaliliuos, kerta-annospakkaus SPC 2020-07-27 Uusi

PL

Resepti

Levothyroxine Accord 12.5_25_50_75_88_100_112_125_137_150_175_200 mikrog tabletit SPC 2020-05-12

PL

Resepti

Levothyroxine Aristo_25 50 100 200 mikrog tabletti SPC 2019-08-27

PL

Resepti

Librax 5 mg - 2.5 mg tabletti SPC 2018-05-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Libtayo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lidocain 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-04-01.doc

PL

Resepti

Lidocain c. adrenalin 5 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-04-05

PL

Resepti

Lidocaine Accord 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Lidocaine Baxter 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-02-14.doc

PL

Resepti

Lidocaine Grünenthal 700 mg lääkelaastari SPC 2018-10-03.doc

PL

Resepti

Lidocard 20 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2019-01-31 (ent. Lidocaine Orion)

PL

Resepti

Lidokain Aguettant 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC.doc

PL

Resepti

Lidokain Mylan (ent. Lidokain Farmaplus) 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-09-10

PL

Itsehoito

Lidoposterin (ent. Lidocaine Kade) 50 mg-g rektaalivoide SPC 2019-08-20

PL

Resepti

Limbitrol 12.5 mg-5 mg kapseli, kova SPC 2018-12-18

PL

Resepti

Linatera 0.02 mg - 3 mg tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Linatera 002mg-3mg tabletti PL 2020-07-29.docx

PL

Resepti

Linatera 002mg-3mg tabletti SPC 2020-07-29.docx

PL

Resepti

Linatil 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-06-19 Uusi

PL

Resepti

Linatil 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-06-19 Uusi

PL

Resepti

Linatil Comp 20mg/12.5mg tabletit SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Linatilsan (ent. Enalapril Sandoz) 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-12-09

PL

Resepti

Linezolid Accord 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-10-18

PL

Resepti

Linezolid Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Linezolid Krka 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-26.doc

PL

Resepti

Linezolid Mylan 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-01-29

PL

Resepti

Linezolid Orion 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Linezolid Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-17.docx

PL

Resepti

Liofora 002mg-3mg tabletti SPC 2020-07-29.docx

PL

Resepti

Lioresal 10 mg, 25 mg tabletti SPC 2019-09-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >