Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 221
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Burana 20 mg - ml oraalisuspensio SPC 2020-07-24

PL

Itsehoito

Burana 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-18 OTC Uusi

PL

Resepti

Burana 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-18 Uusi

PL

Resepti

Burana 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-18 Uusi

PL

Resepti

Burana 40 mg - ml oraalisuspensio SPC 2020-12-01

PL

Itsehoito

Burana 400 mg jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2020-10-20

PL

Resepti

Burana Caps 400 mg kapseli, pehmeä SPC 2020-12-18 Uusi

PL

Itsehoito

Burana Caps 400 mg kapseli, pehmeä SPC 2020-12-18 OTC Uusi

PL

Resepti

Burana Slow 800 mg depottabletti SPC 2020-12-18 Uusi

PL

Itsehoito

Burana-C tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-18 Uusi

PL

Itsehoito

Buranagel 50 mg - g geeli SPC 2020-10-23

PL

Resepti

Cartexan 400 mg kapseli SPC 2019-09-25

PL

Resepti

Celebra 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2019-09-05

PL

Resepti

Celecoxib Krka 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2020-06-16

PL

Resepti

Celecoxib Orion 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2020-08-21

PL

Resepti

Celecoxib Pfizer 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2019-09-05

PL

Resepti

Celecoxib Sandoz 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2020-11-27

PL

Resepti

Celecoxib STADA 100mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2019-11-25.docx

PL

Resepti

Chondroitin Sulphate Rovi (ent. Kondroitin SRS) 400 mg kapseli SPC 2018-06-07

PL

Resepti

Cisatracurium Accord 2 mg-ml, 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Cisatracurium Fresenius Kabi 2 mg_ml injektio-_infuusioneste, liuos SPC 2016-06-29

PL

Resepti

Clastec 150 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2016-08-29

PL

Resepti

Clastec 50 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2016-08-29

PL

Resepti

Clotam 200 mg tabletti SPC 2020-05-20

PL

Resepti

Colrefuz 500 mikrog tabletti SPC 2020-02-03

PL

Resepti

Comfora 595 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-11

PL

Resepti

Coxiloc 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällystetty SPC 2017-07-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Crysvita - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dexketoprofen Krka 50 mg - 2 ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-03-12

PL

Resepti/itsehoito

Diclofenac ratiopharm 11.6 mg-g geeli SPC 2020-06-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >