Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 221
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Diclofenac ratiopharm 23.2 mg-g geeli SPC 2020-06-10

PL

Resepti

Diclomex 50 mg enterotabletti PL 2019-10-07 Uusi

PL

Resepti

Diclomex 50 mg enterotabletti SPC 2019-10-07 Uusi

PL

Resepti

Diclomex Rapid 50 mg tabletti SPC 2019-09-05

PL

Resepti

Dicuno 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-05

PL

Resepti

Diotem 75 mg - 20 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2020-02-13

PL

Resepti

Droglican 200 mg -250 mg kapseli, kova SPC 2019-09-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Duzallo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dynastat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dysport 300 U injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-12-07

PL

Resepti

Dysport 500 U injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-12-07

PL

Resepti

Eeze Spray Gel (ent. Diclofenac Sodium Spray Gel) 4 prosenttinen sumute iholle SPC 2015-03-05

PL

Resepti

Esmeron 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-03-04

PL

Resepti

Etoricoxib Krka 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-17

PL

Resepti

Etoricoxib Mylan 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-08

PL

Resepti

Etoricoxib Orion 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-03

PL

Resepti

Etoricoxib ratiopharm 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-21

PL

Resepti

Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-14

PL

Resepti

Etoricoxib Stada 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evenity - EMA: EPAR PI
suomi

PL

Resepti

Febuxostat Accord 80 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Febuxostat Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Febuxostat Medical Valley 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-28

PL

Resepti

Febuxostat Medical Valley 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Febuxostat Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Felden 0.5 prosenttinen geeli SPC 2020-09-24

PL

Itsehoito

Flexiloges tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-11-10

PL

Resepti

Fosastad 70 mg - 2800 IU, 70 mg- 5600 IU tabletti SPC 2020-05-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fosavance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glucadol 400 mg tabletti SPC 2018-02-02

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >