Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 221 kokonaismäärästä 221
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zoledronic Acid Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zoledronic acid Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zoledronic Acid Sandoz 4 mg-100 ml infuusioneste liuos SPC 2020-03-04

PL

Resepti

Zoledronic Acid Sandoz 4 mg-5 ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2020-03-04

PL

Resepti

Zoledronic acid Stada 4 mg - 100 ml infuusioneste, liuos SPC 2020-08-28

PL

Resepti

Zoledronic acid Sun 5 mg infuusioneste, liuos SPC 2020-01-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zoledronic acid Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zolestad 5 mg - 100 ml infuusioneste, liuos SPC 2018-01-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zolgensma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zometa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zyloric 100, 300 mg tabletti SPC 2018-12-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8