Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 221
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NeuroBloc - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nimbex 2 mg-ml injektioneste SPC 2017-08-31

PL

Resepti

Nimbex Forte 5 mg-ml injektioneste SPC 2017-08-31

PL

Resepti

Norflex 100 mg depottabletti SPC 2020-11-03

PL

Resepti

Norflex 30 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-11-03.docx

PL

Resepti

Norgesic 35 mg- 450 mg tabletti SPC 2020-03-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nuceiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Optinate Septimum 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-26

PL

Resepti

Orudis 100 mg kapseli, kova SPC 2018-02-05

PL

Resepti/itsehoito

Orudis 2.5 prosenttinen geeli SPC 2020-04-03

PL

Resepti

Pamifos 3 mg - ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-06-01

PL

Resepti/itsehoito

Piroxin 0.5 prosenttinen geeli SPC 2019-11-12

PL

Resepti

Ponstan Forte 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-24

PL

Resepti

Prexige 100 mg tabletti SPC 2007-10-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prolia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pronaxen 25 mg-ml oraalisuspensio SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Pronaxen 250 mg tabletti SPC 2019-08-09

PL

Itsehoito

Pronaxen 250 mg tabletti SPC OTC 2019-08-09

PL

Resepti

Pronaxen 500 mg tabletti SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Relifex 500 mg, 1 g tabletti, 1g liukeneva tabletti SPC 2018-08-22

PL

Resepti

Relifex 500mg ja 1g tabletti, 1g liukeneva tabletti SPC 2020-10-02

PL

Resepti

Risedronat Accord 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-14

PL

Resepti

Risedronat Sandoz 35 mg tabletti SPC 2020-02-19

PL

Resepti

Rocuronium B.Braun 10 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-03-17

PL

Resepti

Rocuronium Fresenius Kabi 10 mg-ml injektio-infuusioneste,liuos SPC 2020-03-18

PL

Resepti

Rocuronium Hameln 10 mg - ml injektio - infuusioneste, liuos SPC 2020-07-15

PL

Resepti

Sirdalud 2 mg, 4 mg tabletti SPC 2020-08-26

PL

Resepti

Sirdalud Retard 6 mg depotkapseli, kova SPC 2020-08-26

PL

Resepti

Somadril Comp tabletti SPC 2006-07-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spherox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >