Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 230
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Rocuronium Fresenius Kabi 10 mg-ml injektio-infuusioneste,liuos SPC 2018-05-30

PL

Resepti

Rocuronium Hameln 10 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-12-07

PL

Resepti

Sirdalud 2 mg ja 4 mg tabletti SPC 2016-09-09

PL

Resepti

Sirdalud 4 mg tabletti SPC 2011-08-02

PL

Resepti

Sirdalud Retard 6 mg depotkapseli SPC 2016-09-09

PL

Resepti

Somadril Comp tabletti SPC 2006-07-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spherox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spinraza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Sprintafen 25 mg rakeet SPC 2019-12-12 Uusi

PL

Itsehoito

Sprintafen 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-12-12 Uusi

PL

Resepti

Sukolin 50 mg-ml injektioneste SPC 2015-08-03

PL

Resepti

Suxamethonium Ethypharm 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-04-04

PL

Resepti

Tizanidin Orion 2 mg, 4 mg tabletti SPC 2015-12-07

PL

Resepti

Toradol 30 mg-ml injektioneste SPC 2019-03-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Translarna - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tsoledronihappo Hameln 4mg-5ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-09-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tsoledronihappo Medac (ent. Zoledronic acid medac) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tsoledronihappo Sun 5 mg infuusioneste, liuos SPC 2018-05-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vantavo (ent. Alendronate Sodium And Colecalciferol, MSD) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vimovo 500 mg-20 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2019-10-09

PL

Resepti

Vistabel 4 Allergan-yksikköä-0.1 ml injektiokuiva-aine SPC 2019-08-29

PL

Itsehoito

Voltaren (ent. Diclofenac Sophena) 140 mg lääkelaastari SPC 2019-03-01

PL

Resepti

Voltaren 100 mg peräpuikko SPC 2019-08-13

PL

Resepti

Voltaren 25 mg enterotabletti SPC 2019-08-13

PL

Resepti

Voltaren 25 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-08-13

PL

Resepti

Voltaren 50 mg enterotabletti SPC 2019-08-13

PL

Resepti/itsehoito

Voltaren Emulgel 11.6 mg-g geeli SPC 2020-02-01 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Voltaren Forte 23,2 mg_g geeli SPC 2019-11-11

PL

Resepti

Voltaren Rapid 25 mg tabletti, päällystetty SPC 2019-08-13

PL

Resepti

Voltaren Rapid 50 mg tabletti, päällystetty SPC 2019-08-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >