Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 174
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Enalapril Orion 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletit SPC 2018-12-28

PL

Resepti

Enalapril Vitabalans 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-03-28

PL

Resepti

Enalapril-Lercanidipine Krka 10 mg-10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-12-18

PL

Resepti

Enalapril-Lercanidipine Krka 20 mg-10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2020-04-14

PL

Resepti

Enalapril-ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletit SPC 2020-03-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entresto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exforge - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exforge HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ifirmacombi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ifirmasta (previously Irbesartan Krka) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva (previously Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Irbesartan Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Irbesartan Zentiva (ent. Irbesartan Winthrop) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Kandrozid 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2019-08-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Karvea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Karvezide - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kinzalkomb - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kinzalmono (ent. Telmisartan Boehringer Ingelheim Pharma KG) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lesamor 80 mg-12.5 mg tabletti SPC 2018-11-02

PL

Resepti

Linatil 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2019-01-07

PL

Resepti

Linatil Comp 20mg/12.5mg tabletit SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Linatilsan (ent. Enalapril Sandoz) 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-12-09

PL

Resepti

Lisinopril - Hydrochlorothiazide Orion 20 mg - 12.5 mg tabletti SPC 2018-12-27

PL

Resepti

Lisinopril Orion 5mg, 10mg, 20 mg tabletti SPC 2020-05-22 Uusi

PL

Resepti

Lisinopril Ratiopharm 10 mg ja 20 mg tabletti SPC 2019-04-12

PL

Resepti

Losarion 50 mg 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-09-06

PL

Resepti

Losarstad 12.5, 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-16

PL

Resepti

Losarstad Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg ja 100 mg-25 mg tabletti SPC 2019-09-16

PL

Resepti

Losartan Hydrochlorothiazide Sandoz 100 mg-12,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-23

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >