Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 195
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Diovan 320 mg tabletti SPC 2018-03-27

PL

Resepti

Diovan 3mg_ml oraaliliuos SPC 2018-03-27.doc

PL

Resepti

Diovan 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-27

PL

Resepti

Diovan 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-27

PL

Resepti

Diovan Comp 160 mg-12.5 mg tabletti SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Diovan Comp 160 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Diovan Comp 320 mg-12.5 mg tabletti SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Diovan Comp 320 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Diovan Comp 80 mg-12.5 mg tabletti SPC 2018-11-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Edarbi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Enalapril Comp Orion 20 mg-12,5 mg tabletit SPC 2018-12-28

PL

Resepti

Enalapril Comp Ratiopharm 20 mg - 12.5 mg tabletti SPC 2019-05-24 Uusi

PL

Resepti

Enalapril Krka 5, 10, 20mg tabletti SPC 2018-03-06

PL

Resepti

Enalapril Orion 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletit SPC 2018-12-28

PL

Resepti

Enalapril Vitabalans 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-03-28

PL

Resepti

Enalapril-Lercanidipine Krka 10 mg-10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-06-06 Uusi

PL

Resepti

Enalapril-Lercanidipine Krka 20 mg-10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-06-06 Uusi

PL

Resepti

Enalapril-ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletit SPC 2019-04-10 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entresto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exforge - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exforge HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ifirmacombi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ifirmasta (previously Irbesartan Krka) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva (previously Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Irbesartan Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Irbesartan Zentiva (ent. Irbesartan Winthrop) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Kandrozid 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2018-07-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Karvea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Karvezide - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >