Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 193
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Candestad 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2016-06-01

PL

Resepti

Candestad Comp 16 mg_12,5 mg tabletti SPC 2019-04-04

PL

Resepti

Candexetil 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2018-04-24

PL

Resepti

Candexetil Comp 32 mg-12,5 mg, 32 mg-25 mg tabletit SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Candexetil Comp 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg tabletti SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Captomin 12.5 mg tabletti SPC 2001-05-07

PL

Resepti

Cardace 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-05-05

PL

Resepti

Cardace Comp 2.5 mg-12.5 mg tabletti SPC 2019-03-29

PL

Resepti

Cardiostad 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-06-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
CoAprovel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Copalia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Copalia HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Coprenessa 4mg_1,25 mg tabletti SPC 2019-04-25

PL

Resepti

Coprenessa 8 mg-2,5 mg tabletti SPC 2019-04-25

PL

Resepti

Cosyrel 10 mg - 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-19

PL

Resepti

Cosyrel 10 mg - 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-21

PL

Resepti

Cosyrel 5 mg - 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-21

PL

Resepti

Cosyrel 5mg - 5mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-21

PL

Resepti

Coveram 5 mg-5 mg, 5 mg-10 mg, 10 mg-5 mg, 10 mg-10 mg tabletti SPC 2018-10-11

PL

Resepti

Coversyl Comp Novum 10 mg-2.5 mg tabletti SPC 2018-01-15

PL

Resepti

Coversyl Comp Novum 5 mg-1.25 mg tabletti SPC 2018-03-19

PL

Resepti

Coversyl Novum 10 mg tabletti SPC 2019-02-14

PL

Resepti

Coversyl Novum 2.5 mg tabletti SPC 2019-02-14

PL

Resepti

Coversyl Novum 5 mg tabletti SPC 2019-02-14

PL

Resepti

Cozaar 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-05

PL

Resepti

Cozaar Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg tabletti SPC 2019-02-05

PL

Resepti

Cozaar Comp Forte 100 mg-25 mg tabletti SPC 2019-02-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dafiro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dafiro HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Diovan 3mg_ml oraaliliuos SPC 2019-09-10.doc Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >