Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 193
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Linatil 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2019-01-07

PL

Resepti

Linatil Comp 20mg/12.5mg tabletit SPC 2019-07-25

PL

Resepti

Linatilsan (ent. Enalapril Sandoz) 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-01-10

PL

Resepti

Lisinopril - Hydrochlorothiazide Orion 20 mg - 12.5 mg tabletti SPC 2018-12-27

PL

Resepti

Lisinopril Orion 5mg, 10mg, 20 mg tabletti SPC 2019-01-15

PL

Resepti

Lisinopril Ratiopharm 10 mg ja 20 mg tabletti SPC 2019-04-12

PL

Resepti

Losarion 50 mg 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-09-06

PL

Resepti

Losarstad 12.5, 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-21

PL

Resepti

Losarstad Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg ja 100 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-02

PL

Resepti

Losartan Hydrochlorothiazide Sandoz 100 mg-12,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-23

PL

Resepti

Losartan Krka 12,5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-07-20.doc

PL

Resepti

Losartan Medical Valley 12.5, 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-24

PL

Resepti

Losartan Orion 12.5, 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-14

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Krka 100mg-12,5mg tabletti SPC 2018-11-02

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Orion 50 mg-12.5 mg ja 100 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-06

PL

Resepti

Losartan_Hydrochlorthiazide Krka 100 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-02

PL

Resepti

Losartan_Hydrochlorthiazide Krka 50 mg-12,5 mg tabletti SPC 2018-11-02

PL

Resepti

Losatrix (ent. Losartan Teva) 25mg, 50mg, 100mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2018-04-24

PL

Resepti

Losatrix 12,5 mg tabletti SPC 2015-02-23

PL

Resepti

Losatrix Comp (ent. Losartan-Hydrochlorothiazide Teva) 100 mg - 12.5 mg tabletti SPC 2018-11-15

PL

Resepti

Losatrix Comp (ent. Losartan-Hydrochlorothiazide Teva) 50 mg - 12.5 mg ja 100 mg - 25 mg tabletti SPC 2018-11-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Micardis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
MicardisPlus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neparvis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Olmesartan Medoxomil Accord 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-25

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil Krka 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-07-24

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil Sandoz 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletti SPC 2017-07-26

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil Stada 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-08-10

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-Amlodipine Accord 20mg-5mg, 40mg-5mg, 40mg-10mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2018-11-22.doc

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-Amlodipine Krka 20 mg-5 mg, 40 mg-5 mg, 40 mg-10 mg, tabletti kalvopäällysteinen SPC 2018-05-24

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >